Rozdíl mezi silniční dopravou v ČR a v Německu

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se prosím vás zeptat jaký je
rozdíl mezi silniční dopravou v ČR A v Německu.
Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

silniční doprava v České republice se řídí legislativou:

* Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

http://www.novapravidla.cz/ - Zákon o silnicnim provozu .

* Zákon č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

* Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

* Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

* Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Znění zákonů a vyhlášek si můžete přečíst na adrese http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/silnicni-doprava.htm ; zákony jsou také dostupné na internetových stránkách ministerstva vnitra ČR http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/ .

Silniční provoz v Německu se řídí legislativou:

* Pravidla silničního provozu: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) - http://bundesrecht.juris.de/stvo/index.html .

* technické podmínky provozu, nebo-li podmínky, které musí splňovat vozidlo na veřejných komunikacích: Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung - http://bundesrecht.juris.de/stvzo/ .

* Zákon o povinné pojištění pro majitele motorových vozidel: Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter - http://bundesrecht.juris.de/pflvg/ .

Základní pravidla a rozdíly v silniční dopravě v České republice, Německu (a také Polsku) jsou uvedeny i na internetové adrese http://www.bezpecne-na-silnicich.cz/ . Informace jsou zpracovávány důvěryhodnými organizacemi - Liberecký kraj, polským partnerem projektu Powiat Jeleniogórsky, údaje za německou část euroregionu jsou poskytovány Vládním prezidiem v Drážďanech. Základní pravidla naleznete na adrese http://www.bezpecne-na-silnicich.cz/pravidla/zakladni-pravidla/ ; inforamce o bodovém systému http://www.bezpecne-na-silnicich.cz/pravidla/bodovy-system-vyse-pokut/ .

Pokud máte zájem o publikace o silniční dopravě v jednotlivých zemích, využijte pro jejich vyhledání např. Souborný katalog ČR, který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F . Příkladem uvádíme:

Automotoškola : pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení : ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o řidičských průkazech a bodovém systému, přehled předpisů užitých v testových otázkách. [kolektiv autorů ; redakce Helena Klementová]. 7. upr. vyd.. Praha : Vogel, c2010. 187 s. ISBN 978-80-86411-81-1.

PAVLÍČEK, Kamil. Dopravní předpisy aktuálně. 2., upr. vyd.. Praha : Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, 2010. 16 s. ISBN 978-80-87304-08-2.

Další dokumenty dohledáte zadaním klíčových slov např. "silniční doprava", "Česko", "pravidla" , apod.

Knihy o pravidlech v německé silniční dopravě jsou převážně z 90.let 20.století, tedy ne všechny informace by mohly být aktuální. Zde Vám doporučujeme projít přímo jednotlivé výše uvedené zákony či stručnější ińformace na adrese http://www.bezpecne-na-silnicich.cz/  .

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.11.2010 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu