Rozdíl mezi samostatnou a nesamostatnou volnou přílohou

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi samostatnou přílohou a nesamostatnou volnou přílohou a jestli můžete uvést příklady tohoto rozdílu?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Rozdělení příloh na samostatnou přílohou a nesamostatnou přílohou (volnou nebo vevázanou) je důležité při bibliografickém popisu a také následně při hledání takových příloh v katalozích/databázích.

V literatuře se uvádí:

… Také u periodických příloh závisí [rozdělení] především na tom, zda jsou či nejsou vydavatelskou úpravou určeny k tomu, aby tvořily řadu samostatných knihovních jednotek nespojených ve svazky s vlastním periodikem. Obdobně jako s periodickými přílohami zacházíme i s periodickými doplňky (suplementy), rejstříky apod.

Nesamostatná periodická příloha

Periodická příloha, která není vydavatelskou úpravou určena k tomu, aby odděleně od vlastního periodika vytvořila řadu samostatných knihovních jednotek, není samostatnou popisnou jednotkou. Podle potřeby můžeme na její existenci upozornit ve všeobecné knihopisné poznámce.

Samostatná periodická příloha

Zpracování samostatné neperiodické přílohy, tj. takové, která podle vydavatelského záměru tvoří samotnou knihovní jednotku, ….

Zdroj: NÁDVORNÍK, Miroslav a NÁDVORNÍKOVÁ, Marie. Jmenná katalogizace souborů tiskovin. Praha: Státní technická knihovna, 1976. s. 74. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:a9cb3d10-a5c8-11e6-b707-005056827e51

V "Doporučení pro popis monotematických čísel/svazků, příloha a rejstříků pokračujících zdrojů" (viz níže) naleznete nejen rozdělení, ale i konkrétní příklady. 

Přílohy seriálů

Rozlišujeme pravidelné (periodické) a nepravidelné (jednorázové) přílohy seriálů. Obojí pak dělíme na přílohy samostatné a nesamostatné.

  • Samostatná příloha není součástí popisné jednotky (ročníku/čísla/svazku) základního seriálu a má tudíž svůj vlastní čárový kód.
  • Nesamostatná příloha (ať volná či vevázaná) je součástí popisné jednotky (ročníku/čísla/svazku) základního seriálu - zůstává s ní fyzicky spojená a tudíž s ní její čárový kód sdílí.

Kombinací výše zmíněných hledisek vzniknou 4 základní skupiny:

1. Pravidelné (periodické) samostatné přílohy tvoří samostatnou řadu (seriál). Bibliografický záznam této samostatné řady (seriálu) je propojený s bibliografickým záznamem základního seriálu.

2. Pravidelné (periodické) nesamostatné přílohy jsou nedílnou součástí základního seriálu. Informace o nich se zapisují v rozpisu čísel (v jednotkách) záznamu, případně v bibliografickém záznamu základního seriálu.

3. Nepravidelné (jednorázové) samostatné přílohy jsou samostatnými popisnými jednotkami na monografické úrovni. Bibliografický záznam této přílohy je propojený s bibliografickým záznamem základního seriálu.

4. Nepravidelné (jednorázové) nesamostatné přílohy jsou nedílnou součástí základního seriálu. Informace o nich se zapisují v rozpisu čísel (v jednotkách) záznamu, případně v bibliografickém záznamu základního seriálu.

Zdroj: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/monotemc-08

Další konkrétní příklady z katalogů:

https://katalog.vsb.cz/records/df3f09cb-f338-4b5c-9d3a-eff505f56f06

https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=8713

https://katalog.cbvk.cz/arl-cbvk/cs/detail-cbvk_us_cat-s0001022-Computerworld/?disprec=8&iset=1 (viz záložka podrobné zobrazení)

https://katalog.kfbz.cz/records/1151b21d-ae32-46b0-8c71-96e77048e94e

Dochází často i k situaci, že příloha byla vydávána v některých obdobích jako samostatná a někdy jako nesamostatná.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.12.2022 20:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu