rozdíl mezi pojmy "unie", "federace" a "konfederace"

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych se tímto zeptal na rozdílnost pojmů: unie, federace a konfederace.
Pokoušel jsem se to definovat sám, ale udělal jsem si v tom pořádný zmatek.
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Jako odpověď na Váš dotaz přikládáme níže zveřejněná vysvětlení z české Wikipedie na internetu:

Unie může být:
spojení, sjednocení, sdružení, spolek, politická strana – tedy organizovaná skupina osob, firem, institucí, států apod. reálná unie  personální unie  dynastická unie  celní unie  Evropská měnová unie  měnová unie  Světová poštovní unie  Soudcovská unie  Unie svobody  Unie svobody - Demokratická unie

státní nebo nadstátní útvar vzniklý ze spojení a sjednocení států nebo jinak organizovaná skupina států Africká unie  Evropská unie  Jihoamerická unie  Severoamerická unie  Meziparlamentní unie
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Unie


Federace (latinsky fœdus, „smlouva“) je typ státního zřízení, kdy jde o složený stát, skládající se ze států - členů federace s různým označením (státy, země, republiky, kantony, provincie). Ve federacích je svéprávné postavení jednotlivých členských států zajištěno ústavou nebo smluvně a nemůže být měněno jednostranným rozhodnutím centrální vlády (např. Švýcarsko, do značné míry i USA). Státní moc je ve federaci rozložena mezi federální orgány a orgány členských států. Právním základem federace je ústava (u konfederace mezinárodní smlouva), je zde dvojí občanství (subjektu federace a federace jako celku) a právní akty federace jsou přímo závazné pro osoby (u konfederace jen pro členské státy).

Jako federace se také označují sdružení jiných typů, například zastřešující sportovní a podobné organizace (Mezinárodní hokejová federace, Mezinárodní šachová federace, Mezinárodní tenisová federace, Mezinárodní federace stolního tenisu, Mezinárodní florbalová federace, Mezinárodní federace badmintonu, Mezinárodní lyžařská federace, Mezinárodní šermířská federace, Česká federace aikido, Mezinárodní automobilová federace, Mezinárodní federace motocyklistů, Mezinárodní kynologická federace), politická uskupení (Československá anarchistická federace, Světová federace demokratické mládeže), odborové organizace (Federace strojvůdců České republiky), náboženské organizace (Světová luterská federace, Evropská baptistická federace, Federace židovských obcí, Pohanská federace) a mnohé další.
Další informace viz.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace


Konfederace[1] je spolek nebo sdružení, zpravidla mezi státy. Podle státoprávní teorie lze konfederaci definovat jako volný svazek států, jehož členské státy zůstávají subjekty mezinárodního práva.[2]

Sdružení států je označováno jako spojení dvou nebo několika suverénních států, které je podloženo a uzavřeno na základě mezinárodní smlouvy.[3] Členské státy[3] pak mají vlastní společné orgány, které spravují společné záležitosti, které se zpravidla týkají společné obrany, politiky a diplomacie. V ostatních směrech zůstávají, nebo mohou zůstat sdružené státy v jednání samostatné.[zdroj?] Členské státy konfederace mají obvykle garantováno právo ústavou nebo smlouvou z ní vystoupit.[zdroj?]

Konfederaci tvořily v minulosti tyto státy:[3]  Švýcarsko v letech 1815—1848 a 1921—1978 (slovo konfederace si ponechalo v románských úředních jazycích ve svém názvu dodnes)  Spojené státy americké v letech 1776—1787 (také v letech 1861—1865, viz Konfederované státy americké)  Senegambie v letech 1982—1989 (Senegal a Gambie)  1. Rýnský spolek v letech 1645— [4][5] (spojenectví několika německých panovníků na ochranu nezávislosti)  2. Rýnský spolek v letech 1806—1813[5][6] (konfederace německých států pod francouzskou hegemonií Napoleona I.)  Německý spolek v letech 1815—1866  Severoněmecký spolek v letech 1866—1871  Srbsko a Černá Hora v letech 2003-2006 [zdroj?]

Dnes znaky konfederace vykazuje nejvíce Evropská unie (základem je mezinárodní smlouva), která však má i určité znaky federace. [zdroj?]

Neuskutečněným záměrem z doby po druhé světové válce byla Československo-polská konfederace.[7]
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Konfederace

Ještě citujeme z monografie v příručce Referenčního centra: Regner, Václav, ed., Urban, Josef, ed. a Potočný, Miroslav, ed. Slovník mezinárodního práva a politiky. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 461 s. Členská knižnice / Nakl. Svoboda.

Federace - též spolkový stát, spojení dvou a více států na základě společné ústavy, která zřizuje společné nejvyšší orgány jak pro vnitřní , tak i pro vnější záležitosti. Subjektem mezinárodního práva je především ústřední stát, který vystupuje svým jménem. Náleží mu obvykle právo uzavírat politické smlouvy, vysílat diplomatické zástupce a vypovídat válku. Současně však ústava ponechává i členským státům některé atributy mezinárodně právní subjektivity (např. ve Švýcarsku nebo v Sovětském svazu). Pokud členské státy nepoužívají v žádné míře této způsobilosti, nejde z hlediska mezinárodního práva o federaci, nýbrž o jednotný stát, bez ohledu na to, jak rozsáhlá je autonomie členských států ve věcech vnitřních podle vnitrostátních předpisů (např. USA, Mexiko, NSR, Jugoslávie, ČSSR, které jsou podle ústavy federativními státy, ale podle mezinárodního práva tvoří jednotný stát, protože navenek vystupuje jen ústřední stát jako celek).

Konfederace - druh složeného státu. Vzniká spojením dvou nebo více suverénních států na základě mezinárodní smlouvy, která zřizuje společný orgán pro vyřizování určitých vnějších záležitostí (zpravidla pro diplomatické zastoupení a společnou ochranu). Členské státy si ponechávají plnou suverenitu a jejich volnost jednání ve věcech vnějších je omezena jen ustanoveními smlouvy o konfederaci. Konfederace byla obvykle přechodným sdružením států, které se v dalším vývoji přetvořilo v jednotný stát, federaci nebo se naopak rozpadlo (např. Spojené státy, Švýcarsko nebo Německo.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 14:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu