Rozdíl mezi odkazem, bibliografickým záznamem a citací

Text dotazu

Dobrý večer vážení pracovníci knihovny, mohli byste mi prosím sdělit, zda Vám došel můj mail ohledně dotazu jak citovat z katalogu z výstavy, případně z vlastních panelů na výstavě, rovněž jaký je rozdíl mezi odkazem, bibliografickým záznamem a citací? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

norma ISO 690 neupravuje formu citace pro všechny typy děl. V novém znění normy naleznete doporučení, jak správně citovat knihy, články, elektronické zdroje, grafiku, film, hudbu, mapy, normy, patenty a kvalifikační práce - viz:  http://www.citace.com/dokumenty.php. Citování dalších druhů dokumentů norma ISO 690 neupravuje. Ve svém e-mailu jste neuvedl, o která konkrétní díla se jedná.  Z Vašeho popisu ovšem vyplývá, že kalendáře byly vydávány v sešitové úpravě po určitou dobu. V tomto případě by se možná daly texty v kalendáři posuzovat jako texty vydávané v seriálech. Běžné kalendáře jsou obecně popisovány jako grafika (viz Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ).

Katalog vydaný tiskem je většinou považován za monografii. Správnou citaci monografie či případné obrazové přílohy z katalogu uvádí výše uvedený dokument na stránkách. www.citace.com. Kromě přehledně zpracovaného článku k normě ISO 690 zde naleznete i generátor jednotlivých druhů citací.

Poměrně velké množství odpovědí na téma citací naleznete i v archivu služby Ptejte se knihovny: www.ptejteseknihovny.cz

(Např. odpověď na citaci nevydaného díla (ve Vašem případě panelů): http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/citace-nevydaneho-dokumentu/; http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/citace-v-seznamu-literatury )

 

Vysvětlení Vámi uvedených termínů dle Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy:

* bibliografická citace: Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací (první údaj bibliografické citace a datum vydání, např. Novák 1998). - 2. V citační analýze se jedná o dokumenty, které jsou v daném dokumentu citovány. Z tohoto hlediska je bibliografická citace v komplementárním vztahu s bibliografickou referencí.

[GARFIELD-1984:8B,9B]

[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:26-27,32-34]

[ČSN ISO 690-1996]

[ČSN ISO 690-2-2000]

více viz: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000349&local_base=KTD

 

* odkaz: . V katalogu druh pomocného záznamu, který vede uživatele od jednoho selekčního údaje k jinému (preferovanému či příbuznému) selekčnímu údaji. Označuje buď týž denotát (vylučovací odkaz) nebo denotát příbuzný (přidružovací odkaz) či odlišný (zvláštní odkaz) - 2. V souboru autorit záznam, obsahující variantní, souběžné či asociované heslo, které směruje uživatele k odpovídajícímu autoritnímu heslu.

[ČSN ISO 5127-3A:11]

[ČSN 01 0168-1988:2]

[ČSN ISO 999-1998:6]

[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:70]

[HARRODS-2000:617]

více viz: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001314&local_base=KTD

 

* bibliografický záznam: Soubor údajů o zpracovávaném dokumentu, vytvořený specifickými knihovnickými metodami. Umožňuje identifikaci dokumentu tím, že představuje v něm obsažené dílo, jeho vyjádření, jeho provedení do podoby dokumentu a jeho fyzickou jednotku, dále umožňuje jeho vyhledání a získání přístupu k němu. Skládá se z bibliografického popisu, jmenných a věcných selekčních údajů, z obsahové charakteristiky, z lokačních, exemplářových a kódovaných údajů. 2. hist. V dokumentaci býval nesprávně chápán jako záznam dokumentu bez anotace či referátu.

[FRBR-2002:10-11, 93]

[AACR2R ČESKY-1994:636 (žl.)]

[BIBLIOTEČNOJE DELO-1997:51]

[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:41-43]

[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:116]

[VODIČKOVÁ-1982:150-151]

[ČSN ISO 5127-3A:9]

více viz: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001238&local_base=KTD

 

* parafráze: Volné zpracování cizí předlohy tématu, myšlenky apod. vyjádření stejného děje, myšlenky nebo motivu  jiným způsobem (KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. II. díl. L- Ž.  1. vyd. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0497-1.)

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.12.2013 18:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu