Rozdíl mezi obilím a obilninou

Text dotazu

Jaký je rozdíl mezi obilím a obilninou? Děkuji.

Odpověď

Termíny obilí, obiloviny, obilniny, event .cereálie jsou v zásadě synonyma, jejichž používání se neřídí žádnými striktními pravidly a ani zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích tyto pojmy nedefinuje. V praxi se většinou označení obilí používá pro plodinu na poli, pro statistické účely nebo v obchodních záležitostech, pojem obilniny používají převážně pěstitelé a zemědělští pracovníci (rovněž se používá v ISO normách), zatímco v mlýnském a pekárenském oboru se používá termín obiloviny (rovněž používaný v čs státních normách). Existují ale i jiné výklady, kupř. skripta České zemědělské univerzity, Praha uvádějí „pojmy obilniny a obiloviny označují oddělené oblasti. Obilniny označují skupinu plodin, pěstovanou kulturu, porost nebo rostliny, kdežto obiloviny mají význam produktu, zrna.“(http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=4&idkapitola=25), Veterinární farmaceutická univerzita, Brno zase v definici obilnin uvádí, že „hlavním produktem obilnin jsou obiloviny (obilky), vedlejším produktem je sláma“ ((http://vfuwww.vfu.cz/fvhe/vegetabilie/plodiny/czech/obilniny.htm) , Skripta VŠCHT Cereální chemie a technologie používají výhradně termín obiloviny/cereálie (http://www.vscht.cz/sch/), v pramenech Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity (http://www.zf.jcu.cz/research/interni_info/1999/obiloviny/trh_cr) se pracuje s termínem obiloviny, Zemědělský slovník naučný považuje termíny obiloviny a obilniny za vzájemně zaměnitelné stejně jako slovník spisovné češtiny („obilniny, obiloviny – zemědělské plodiny pěstované pro škrobnatá zrna (obilky)“.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

07.05.2008 09:57

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu