Rozdíl mezi heslářem a tezaurem

Text dotazu

Dobrý den, není mi zcela jasný rozdíl mezi tezaurem a heslarem. Můžete mi poradit nějaké konkrétní rozdíly?
Předem děkuji :)

Odpověď

Dobrý den,

definici tezauru a předmětového hesláře naleznete v Knihovnické terminologické databázi (Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)), která je volně dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F/.

Tezaurus - Řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami. Podle jazykového zaměření se rozlišuje jednojazyčný a vícejazyčný tezaurus, podle šíře tematického zaměření speciální, polytematický a univerzální tezaurus, podle struktury fasetový a tematický tezaurus, podle funkce tradiční, indexační a vyhledávací tezaurus. Dále se vyčleňuje cílový a zdrojový tezaurus.

Další výklady (výběr):

1) Soubor výrazů vyjadřujících synonymické, hierarchické a další vztahy a závislosti, jehož funkcí poskytnutí předem vytvořeného kontrolovaného slovníku pro ukládání a vyhledávání informací.

2) Slovník řízeného selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi pojmy např. "nadřazený" a "podřazený".

 

Předmětový heslář - Abecední seznam prvků předmětových hesel obsažených v předmětovém katalogu řazených abecedně. Slouží jako nástroj standardizace a pomůcka k odstranění subjektivity při tvorbě hesel. V abecední řadě jsou i nepoužitá synonyma a kvazisynonyma s vylučovacími (resp. i přidružovacími) odkazy. 

Laicky bychom mohli říci, že tezaury se vyznačují vztahy mezi jednotlivými hesly, zatímco předmětové hesláře jsou pouze abecedně seřazená hesla. Tezaurus je tedy více sofistikovaný a propracovaný nástroj. 

 

Příklady tezauru:

http://www.npmk.cz/knihovna/cesky-pedagogicky-tezaurus

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2010/lk2010-3-4/tezaurus-medical-subject-headings-slavi-50.-narozeniny

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=2035

 

Příklady hesláře:

https://www.techlib.cz/cs/82897-polytematicky-strukturovany-heslar - zde jen pozor "Z informačního (lépe řečeno technického) hlediska je Polytematický strukturovaný heslář slovník s tezaurovými vazbami. Označení tezaurus se pro něj nepoužívá, neboť obsahuje velmi širokou (polytematickou) oblast termínů.", více viz http://ikaros.cz/polytematicky-strukturovany-heslar-a-vyhledavani-v-alephu

http://id.loc.gov/authorities/subjects.html

http://aleph.nkp.cz/F - databáze národních autorit (AUT) - zde naleznete věcné autority

 

Použité zdroje

http://www.inflow.cz/tezaur[…]-zemedelstvi-pribuzne-obory

http://www.inforum.cz/pdf/2010/kozuchova-kristyna-1.pdf

http://www.inflow.cz/vicejazycne-tezaury

CHAN, Lois Mai. Předmětový rejstřík pro webové zdroje. Popis a zpřístupnění dokumentů. Praha: Knihovna akademie věd ČR, 2002. s. 45-54.

GIESSELMANN, Friedrich. National Problems and International Cooperation in Classification. Booklet 4. Beijing: IFLA, 1996. s. 25-30, lit.

ŠKUTA, Ctibor a KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně. Knihovna plus [online], 2010, 6(1) [cit. 2016-05-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/skuta.htm.

CHAN, Lois Mai. Cataloging and classification: an introduction. 3rd ed. Lanham: Scarecrow Press, 2007. xix, 580 s. ISBN 978-0-8108-6000-1.

MACHAČOVÁ, Libuše. Věcné selekční jazyky a jejich užití. Knihovní obzor, 2001, 9(3), s. 14-17. ISSN 1210-5791. Dostupné také z: http://www.vkol.cz/[…]/vecne-selekcni-jazyky-a-jejich-uziti.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.05.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu