Rozdíl databáze a digitální knihovna

Text dotazu

Dobrý den mohli by jste mi prosim vysvětlit klíčové rozdíly mezi databázi a digitální knihovnou. Děkuji moc

Odpověď

Dobrý den,

pojem databáze je běžně chápán jako širší pojem než digitální knihovna. Databázemi jsou například elektronické katalogy knihoven, různé licencované i volně dostupné článkové databáze, informační databáze dostupné na internetu apod.). Jak uvádí níže uvedená definice, jedná se o určité uspořádání digitálních dat tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět s nimi potřebné operace. Digitální knihovny v užším slova smyslu mají povětšinou podobu databáze a jsou budovány za účelem jednotného přístupu k digitálním a digitalizovaným  dokumentům.  Jak ovšem uvádí článek" Co je digitální knihovna", pojem digitální knihovna nebyl dosud jednoznačně definován a při jeho výkladu panuje řada nejasností.  Setkat se můžete též s výkladem, který pod pojem digitální knihovna zahrnuje "téměř cokoliv" z mnoha oblastí počítačové vědy (databáze, informační systémy, umělá inteligence, počítačové sítě, bezpečnost)a aspektů z řady společenských věd (z knihovní a informační vědy, práva, ekonomie, sociologie, psychologie, lingvistiky).

 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (http://aleph.nkp.cz/cze/ktd ) vykládá  uvedené pojmy následovně:

 

Databáze (terminologická databáze):

 

Systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa (včetně abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět s nimi potřebné operace - zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících údajů, matematické výpočty, uspořádání do pohledů a sestav apod. Základními prvky databáze jsou data a program pro práci s nimi. Datový obsah tvoří množina jednotně strukturovaných dat uložených v paměti počítače nebo na záznamovém médiu, jež jsou navzájem v určitém vztahu a tvoří určitý celek z hlediska obsažených informací; data jsou přístupná výhradně pomocí speciálního programového vybavení - systému řízení báze dat. Podle typu obsažených dat se rozlišují databáze textové (mezi nimi lze dále vyčlenit databáze plnotextové, bibliografické, referenční, faktografické), numerické, obrazové, multimediální. Podle způsobu práce uživatele s daty se rozlišují databáze umožňující zápis dat (např. firemní transakční systémy, modul katalogizace knihovnického systému) a databáze umožňující pouze vyhledávání a čtení dat (např. databáze v databázových centrech, OPAC, datové sklady). Někteří autoři používají termín databáze v zúženém významu pro označení pouze datového obsahu databáze (datová základna) nebo pouze programu pro práci s daty (systém řízení báze dat).

[POKORNÝ-1992:33-45]

 

Soubor datových objektů v elektronické formě uložených společně podle jednoho schématu a zpřístupňovaných počítačem.

[ČSN ISO 690-2-2000:3.5]

                (v normě termín databanka) Množina souborů nebo databází kombinovaných se systémem ukládání, systémem zpracování a vyhledávacím systémem. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993.

[ČSN ISO 5127-2003]

                Soubor souvisejících dat postačujících pro daný účel nebo pro daný systém zpracování dat. Pozn.: Tato definice se podstatně liší od té, kterou uvádí ISO/IEC 2382-1:1993.

[ČSN ISO 5127-2003]

( http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000089&local_base=KTD )

 

Digitální knihovna:

Integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.

[INTRODL]

[COLLIER-1997]

[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:71]

(http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000854&local_base=KTD)

 

Na toto téma doporučujeme přečíst si též zmíněný článek: "Co je to digitální knihovna": http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0404/0404233.html 

 

Použité zdroje

* NOVÁ, Hana. Elektronické informační zdroje. Národní knihovna, 2000, 11(2-3), s. 117. ISSN 0862-7487.

* http://is.muni.cz/[…]/eiz2_opora.pdf

* http://knihovnice.civ.cvut.cz/akp/clanky/03.pdf

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.05.2016 09:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu