rozdělování slov

Text dotazu

Jaké rozdělení slova vatra je správné: vat-ra nebo va-tra? Plati stejne pravidlo i pro slovo tatra? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, slova jako vatra, fatra apod. se dělí dle následujícího pravidla:
"Souhláska + r (v jiné než slabikotvorné pozici) nebo ř. Předchází-li r/ř jakákoli souhláska a té nepředchází samohláska, kterou začíná slovo, dělíme buď před r/ř, nebo před předchozí souhláskou. Příklady:
ze-b-ra, na-mo-d-řit, stří-b-řen-ka, cu-k-ro-ví, cu-k-ro-vý, ima-t-ri-ku-la-ce, ka-te-d-rá-la, ko-p-re-ti-na, ma-k-re-la, mi-g-ra-ce, emi-g-ra-ce, imi-g-ra-ce, mi-g-ré-na, pa-p-ri-ka, vi-t-rí-na, stří-b-řen-ka, ru-b-ri-ka, re-pa-t-ria-ce, ne-k-ró-za, mi-k-rob Předchází-li r/ř jakákoli souhláska a té předchází samohláska, kterou začíná slovo, dělíme jedině před r/ř.
Příklady:
Od-ra, at-rium, ad-re-sa, ot-rok"
(http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=135)
(http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vatra)

Zmíněná slova je tedy možné dělit oběma možnými způsoby (vat-ra i va-tra).

S otázkami na český jazyk se můžete obracet také na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR:
 http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.10.2009 17:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu