Rozdělení sociálních jevů

Text dotazu

dobrý den, ráda bych se zeptala na možnosti, kde lze vyhledat možné charakteristiky sociálních jevů. Samotné dělení sociální jevů jsem již samostatně vyhledala (především v sociologii a slovnících). Nemohu se ale dopátrat právě k termínu "možné charakteristiky rozdělení..." kdy jde o metodologii výzkumu. Děkuji za možnou pomoc v tom, kde dané informace nalést.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se, ale nejsme si zcela jisti, že jsme Vašemu dotazu porozuměli, přesto jsme se pokusili v několika níže zmíněných publikacích vyhledat informace, které by mohly odpovídat Vašemu dotazu. Bohužel ani my jsme nebyli úspěšní. Ve zmíněných publikacích je možné najít pouze vysvětlení toho, co vůbec sociální jev (fenomen) je, žádné dělení sociálních jevů se nám ale dohledat nepodařilo.

Doporučovali bychom Vám abyste se zkusila poradit s nějakým odborníkem, který se sociologií zabývá. Předpokládáme, že tento obor studujete, pak se zkuste poradit s některým z Vašich vyučujících, pokud ne, můžete zkusit kontaktovat některého z odborníků, i když nevíme jak mnoho budou tito ochotní,  z Vámi vybrané fakulty, kde se dá studovat sociologie či můžete zkusit kontaktovat některou z knihoven, těchto fakult.

Několik odkazů na fakulty, kde se dá studovat obor sociologie.:

http://fsv.cuni.cz/ISS-14.html

http://soc.fss.muni.cz/?q=cs

http://kss.zcu.cz/studium.php

http://www.knihovna.zcu.cz/sluzby/

Procházená literatura:

* ZAPLETAL, Bedřich; MIŠÍKOVÁ, Jaroslava. Přehled vybrané sociologické problematiky. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7042-207-6.

* REICHEL, Jiří. Kapitoly systematické sociologie. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2594-9.

* ŠUBRT, Jiří a kol. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění : Teorie a výzkum. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-522-1.

* Malý sociologický slovník. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1970.

* MONTOUSSÉ, Marc; RENOUARD, Gilles. Přehled sociologie. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-976-3.

* Sociologický slovník. 2. vyd. Bratislava : Epocha, 1970.

* TAPLETAL, Bedřich. Pojmy ze sociologie. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7042-290-4.

* BOUDON, Raymond; besnard, Phillippe; CHERKAOUI, Mohamed; LÉCUYER, Bernard-Pierre. Sociologický slovník. 1. české vyd. OLOMOUC : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0735-3.

* KELLER, Jan. Úvod do sociologie 3. upr. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 80-85850-06-0.

* JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 2. vyd. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-269-0.

* Kol. autorů. Odmatutuj! ze společenských věd. 1. aktualizované vyd. Brno : Didaktis, 2008. ISBN 978-80-7358-122-0.

* GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha : Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.06.2013 14:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu