rozdělení lesů v ČR

Text dotazu

Rád bych věděl přibližné rozdělení listnatých a jehličnatých lesů v ČR (mapa ČR).

Odpověď

Dobrý den,

mapy rozložení listnatých a jehličnatých lesů jsme nalezli v několika školních atlasech a odborných publikacích.

Školní atlas : Česká republika a Evropa. Vizovice : SHOCart, 2005. 65 s. ISBN 80-7224-247-4.
- s. 11 - mapa Druhová skladba lesů, lesy jsou rozděleny na listnaté, smíšené, jehličnaté a kosodřevinu, mapa v měřítku 1:2500000, zdrojem dat areálů lesů je ÚHUL Brandýs nad Labem

Školní atlas České republiky. Česká Lípa : Geodézie ČS, 1999. 113 s. ISBN 80-85897-39-3.
- s. 34 - mapa Naše lesy a využití ploch, lesy jsou rozděleny na listnaté, smíšené, jehličnaté a kosodřevinu, měřítko mapy není uvedeno, v procentech je uvedena skladba lesů

Monitoring stavu lesa v České republice 1984-2003 = Forest Condition Monitoring in the Czech Republic 1984-2003. Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2004. 431 s. ISBN 80-86461-23-8.
- s. 25 - Mapa Hodnocené monitorovací plochy I.úrovně ICP Forests, v mapě jsou vyznačené plochy listnáčů a jehličnanů
- s. 78 - Mapa Poloha vybraných meteorologických stanic se 7,5km okolím - v mapě jsou vyznačené plochy jehličnatých a listnatých lesů

 

Na stránkách Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem můžete nalézt několik volně dostupných máp k lesnímu hospodářství a druhové skladbě lesů- viz: http://www.uhul.cz/mapy-a-data/katalog-mapovych-informaci 

Druhová skladba lesů: http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapylhpovyst.html 

 

Pro doplnění uvádíme uvádíme i další publikace, které spíše sledují zastoupení jehličnatých a listnatých lesů v procentech v různých tabulkách a grafech: 


ROČEK, Ivan; GROSS, Josef. Lesní hospodářství. Praha : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta ; Litvínov : Krušnohorské lesy, 2000. 134 s. ISBN 80-213-0586-X.
- s. 17 - tabulka Zastoupení dřevin v ČR v %

KUPKA, Ivo. Základy pěstování lesa. Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a environmentální, 2005. 174 s. ISBN 80-213-1308-0.
- s. 14 - Tabulka Druhová skladba dřevin v porostech ČR stav k r. 2000

Oblastní plány rozvoje lesů : přírodní lesní oblasti ČR : stručný přehled - stav k 30.6.2001. V Kostelci nad Černými Lesy : Pro ÚHÚL vydalo nakl.
Lesnická práce, 2002. 104 s. ISBN 80-86386-24-4.
- v publikaci jsou velmi podrobně popsány jednotlivé přírodní lesní oblasti, u každé oblasti je v % uvedena současná dřevinná skladba a celkově vyjádřen v % poměr jehličnatých a listnatých stromů.

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2005 - kapitola 4.2.1. Druhové složení lesů (s. 41)

Pokud by Vám uvedené nestačily, doporučujeme Vám obrátit se přímo na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (http://www.uhul.cz/).

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2007 12:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu