rozdělení dokumentů a bibliografií

Text dotazu

Dobrý den,
mám zpracovat rozdělení dokumentů a bibliografií (i DIS). Ráda bych od vás
získala informaci, zda existuje literatura k tomuto tématu. A zároveň jaké
je základní dělení dokumentů a bibliografií.

Odpověď

Dobrý den,

jako základní zdroj by Vám měl posloužit elektronický katalog Knihovny knihovnické literatury NK ČR (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm, katalog: http://aleph.nkp.cz/cze/kkl ), který obsahuje záznamy monografií, seriálů i článků od r. 1990, záznamy starší literatury jsou postupně doplňovány. Pro vyhledávání je možné použít klíčová slova jako typologie dokumentů (popř. šířeji typ? and dokument?), teorie and bibliografie, dokumentografick? and systém? apod. Katalog rovněž obsahuje informace o možnostech výpůjčky jednotlivých titulů v Knihovně knihovnické literatury.

V případě, že byste měla zájem i o články z odborných zahraničních periodik na toto téma, Národní knihovna ČR poskytuje přístup k zahraničním placeným databázím z oboru knihovnictví a informační vědy, jedná se např. o databázi Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), LISTA with Full texts, Library Literature & Info Sciences Fulltext (LLIS, tato databáze je součástí rozhraní Wilson OmniFile Full Text Select) nebo databázi Emerald zpřístupňující elektronické časopisy vydavatelství Emerald včetně titulů zaměřených na oblast knihovnictví a informačních studií (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/ElZdroje.htm ). Uvedené databáze jsou v NK ČR k dispozici registrovaným uživatelům knihovny s platným čtenářským průkazem, a to buď přímo z počítačů ve vybraných studovnách, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo knihovnu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm ). Databáze jsou přístupné i v dalších českých knihovnách, informace o nabídce a přístupu k placeným zdrojům knihovny uvádějí na svých webových stránkách. Kompletní přehled databází dostupných v Národní knihovně ČR se nachází na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 .

Vyhledávání ve více oborových zdrojích zároveň umožňuje oborová brána Knihovnictví a informační věda - KIV (http://kiv.jib.cz ), konkrétně na http://kiv.jib.cz/vyhledavac . Nabídka zdrojů zahrnuje licencované databáze i zdroje volně dostupné na internetu (knihovní katalogy, portály, elektronické časopisy atd.), placené zdroje jsou však dostupné pouze z oprávněných IP adres, tedy z počítačů institucí, které mají k těmto zdrojům právo přístupu.

Pokud jste registrovanou čtenářkou NK ČR, můžete v oborové bráně KIV vyhledávat v plném rozsahu, včetně placených zdrojů, také v rámci výše zmíněného vzdáleného přístupu i mimo budovu NK ČR.

Dále můžete využít i odborné zdroje volně dostupné na internetu, různá elektronická periodika (http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkcas.htm ) nebo digitální/virtuální knihovny, archivy, kolekce...(http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkdk.htm).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.01.2012 14:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu