roubené stavby

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kdy se přibližně začaly stavět roubené chaloupky. Také jaké v té době lidé nosili oblečení, v jakém slohu se stavělo, kteří panovníci byli v té době u moci, jaká byla nejčastější a nejoblíbenější jména a příjmení, jestli mluvili nějakým odlišným jazykem, jaké používaly dopravní prostředky, co jedli, jaká uznávali náboženství.

Odpověď

Dobrý den, dle encyklopedie Lidová architektura a národopisné encyklopedie Lidová kultura, pocházejí nejstarší roubené konstrukce na našem území z 8. - 12.století. Objev nejstarší konstrukce pochází z obce Klučev. Zde byly nalezeny žlábky po roubené konstrukci z 8.století. Z dalších století pocházejí objevy v Levém Hradci, Kouřimi, Pražském hradě, v Praze - Ungeltu, Hradisku u Zlína aj. Období 13. - 15. století je obdobím vzniku víceprostorových domů  a regionálních typů obydlí.

Váš dotaz je velmi obsáhlý. K jednotlivým oblastem života ve středověku, na které se ptáte, proto uvádíme pouze literaturu, ve které potřebné informace naleznete.

O odívání obyvatelstva ve středověku informují např. publikace:
* KYBALOVÁ, Ludmila. Středověk. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001.
* KYBALOVÁ, Ludmila. Obrazová encyklopedie módy. 1. vyd. Praha : Artia, 1974.
* Dějiny hmotné kultury. [Díl] 1, [sv.] 2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.

Stavebním a uměleckým slohem raného středověku je sloh románský, od 12.století románský styl pozvolna vytlačuje gotika.
*  [10 století architektury. 1], Architektura románská. 1.vyd. Praha : Správa Pražského hradu : DaDa, 2001. 
*  DVOŘÁČEK, Petr. Románský sloh. Praha : Levné knihy KMa, 2005.

O dějinách českých zemí v období raného středověku se dočtete například v publikacích:
*  Dějiny zemí Koruny české. I., Od příchodu Slovanů do roku 1740. 9. vyd. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003, c1993.
*  HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. První díl, [Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 1. vyd. V Praze : Práce, 1985.
*  České země v raném středověku. 1.vyd. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006.

Vznik a vývoj českých příjmení přibližuje kniha: MOLDÁNOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. 2., upr.vyd. Praha : Agentura Pankrác, 2004. O vzniku českých příjmení se zde píše: Příjmení vznikala během několika století, od 14. do 18. století, nejprve u šlechty, pak u měšťanů a u svobodných sedláků." Zdá se, že v raném středověku byla užívána pouze křestní jména, často doplněná o přízvisko, které sloužilo k odlišení osob stejného jména na určitém území.

Dokladem jazyka užívaného na českém území v období raného středověku jsou první písemné památky. V tomto období vznikají první staroslověnsky psané texty. Jazykem vzdělanců byla latina.
*  Dějiny české literatury. I, Starší česká literatura. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1959.
*  Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.] Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

Kapitolu věnovanou středověké dopravě nabízí kniha:
*  Dějiny hmotné kultury. [Díl] 1, [sv.] 2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.

Stravování ve středověku přibližují dokumenty:
*  BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. 1.vyd. Praha : Academia, 2005.
*  Dějiny hmotné kultury. [Díl] 1, [sv.] 2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.

Raný středověk je obdobím prosazování křesťanské víry na našem území. Více se můžete o vývoji křesťanské dočíst v knize:
SOOMER, Petr. Začátky křesťanství v Čechách : kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha : Garamond, 2001.

Další publikace, které se věnují běžnému životu ve středověku:
* Člověk českého středověku. 1.vyd. Praha : Argo, 2002
* BREUERS, Dieter. Na hradech, v klášterech, v podhradí : středověk, jak ho neznáte. 2. vyd. Praha : Brána : Knižní klub, 2007.
* GOETZ, Hans-Werner. Život ve středověku. 1.vyd. Jinočany : H & H, 2005.

Použitá literatura a zdroje:
* Online katalog Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/F/cze/nkc (zde můžete dohledat další publikace k tématu)
* VAŘEKA, Josef. Lidová architektura : encyklopedie. 2., přeprac. vyd., V nakl. Grada 1. vyd. Praha : Grada, 2007.
* Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1.vyd. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2009 12:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu