rotované a citační rejstříky

Text dotazu

Dobrý den, musím vypracovat práci na téma: Knihovní
a informační věda, rotované a citační rejstříky. Chtěla bych se zeptat, kde
bych sehnala nějaké informace, o tom,co jsou to rotované a citační rejstříky
a nějaké další informace.

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledání bližších informací k uvedenému tématu můžete využít zejména elektronický katalog Knihovny knihovnické literatury NK ČR - KKL (http://aleph.nkp.cz/cze/kkl) , který obsahuje záznamy českých i zahraničních dokumentů (knih, článků, příspěvků ze sborníků aj.) z oblasti knihovnictví a informační vědy a dalších příbuzných oborů v tištěné i elektronické podobě.

Součástí bibliografických záznamů jsou také signatury Knihovny knihovnické literatury, většina dokumentů je dostupná pouze k prezenčnímu studiu ve studovně KKL (bližší informace k dispozici na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm).

Vysvětlení či definice odborných knihovnických termínů nabízí v případě potřeby Česká terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (http://aleph.nkp.cz/cze/ktd).  

Národní knihovna ČR poskytuje také přístup k zahraničním placeným databázím z oboru knihovnictví a informační vědy, jedná se např. o databázi Library and Information Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), LISTA with Full texts, Library Literature & Info Sciences Fulltext (LLIS, tato databáze je součástí rozhraní Wilson OmniFile Full Text Select) nebo databázi Emerald zpřístupňující elektronické časopisy vydavatelství Emerald včetně titulů zaměřených na oblast knihovnictví a informačních studií. Uvedené databáze jsou v NK ČR k dispozici registrovaným uživatelům knihovny s platným čtenářským průkazem, a to buď přímo z počítačů ve vy braných studovnách, nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo knihovnu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm) . Databáze jsou přístupné i v dalších českých knihovnách, informace o nabídce a přístupu k placeným zdrojům knihovny uvádějí na svých webových stránkách. Kompletní přehled databází dostupných v Národní knihovně ČR se nachází na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 .

Vyhledávání ve více oborových zdrojích zároveň umožňuje oborová brána Knihovnictví a informační věda - KIV (http://kiv.jib.cz) , konkrétně na http://kiv.jib.cz/vyhledavac . Nabídka zdrojů zahrnuje licencované databáze i zdroje volně dostupné na internetu (knihovní katalogy, portály, elektronické časopisy atd.), placené zdroje jsou však dostupné pouze z oprávněných IP adres, tedy z počítačů institucí, které mají k těmto zdrojům právo přístupu.

Pokud jste registrovanou čtenářkou NK ČR, můžete v oborové bráně KIV vyhledávat v plném rozsahu, včetně placených zdrojů, také v rámci výše zmíněného vzdáleného přístupu i mimo budovu NK ČR.

Dále můžete využít i odborné zdroje volně dostupné na internetu, různá elektronická periodika (http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkcas.htm) nebo digitální/virtuální knihovny, archivy, kolekce...

(http://www1.cuni.cz/~brt/dk/dkdk.htm) .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.11.2010 13:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu