romske mensiny v nasi spolecnosti

Text dotazu

Dobrý den,ráda bych se dozvěděla vše o romské menšině v naší společnosti ,případně odkazy na literaturu.Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k tematice romské menšiny v naší společnosti se vztahují například následující dokumenty (viz el. katalog NK ČR - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc ):

1) UNUCKOVÁ, Michaela. Žijí mezi námi : historie a současnost Romů. Karviná: Sdružení Romů severní Moravy, 2007. 35 s. ISBN 978-80-239-9286-1.

2) ŠMÍDOVÁ, Olga. Zdi a mosty : česko-romské vztahy. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií : Sdružení Biograf, 2001. 165 s. ISBN 80-238-7876-X.

3) RYBÁŘ, Radovan. Společenské soužití s národnostními menšinami (Romové). Brno : CERM, 2000. 28 s. ISBN 80-7204-143-6.

4) NEČAS, Ctibor. Společenská problematika Romů v minulosti a přítomnosti : určeno pro posl. fakulty pedag. a filoz. Část 1, Romové v českých zemích včera a dnes. Brno : Masarykova univerzita, 1991. 97 s. ISBN 80-210-0326-X.

5) ŘÍČAN, Pavel. S Romy žít budeme - jde o to jak : dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. Praha : Portál, 2000, c1998. 149 s. ISBN 80-7178-410-9.

6) ŠTĚCHOVÁ, Markéta. Romská minorita a postupy integrace : závěrečná zpráva z výzkumu. Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. 127 s. ISBN 80-7338-008-0.

7) "Romové" v osidlech sociálního vyloučení/editoři Tomáš Hirt, Marek Jakoubek. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 414 s. ISBN 80-86898-76-8.

8) NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti. Praha : Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-741-8.

9) NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 129 s. ISBN 80-244-0497-4.

10) Romové a nacionalismus? / [Irena Raichová a kol.]. Vyd. 1.. Brno : Muzeum romské kultury, 2001. 247 s. ISBN 80-902476-9-5.

11) DAVIDOVÁ, Eva. Romové a česká společnost : hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. 89 s. ISBN 80-238-7739-9.

12) Romové : bydlení, soužití. Praha : Socioklub, 2000. 126 s. ISBN 80-902260-8-6.

13) Otázky sociální inkluze romské komunity. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 162 s. ISBN 80-210-3294-4.

14) Koncepce romské integrace ... : přijato vládou České republiky ....[Praha] : Úřad vlády České republiky, Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, [2000]-. 1x ročně.

15) Dekáda romské inkluze 2005-2015 / [editor Jitka Berková ; překlad Zbyněk Andrš]. Praha : Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, c2005. 17 s. : barev. il. ; 21 cm. ISBN 80-86734-46-3.

Podobně si můžete vyhledat i články z periodik pomocí článkové databáze ANL

- Články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl ) zadáním spojení romové and česko do pole předmět.

Užitečné mohou být i internetové servery, např.:

* http://www.dzeno.cz/

* http://www.romea.cz/

* http://romove.radio.cz/cz/

* http://www.ivtt.net/romove.php

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 09:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu