romatismus v české literatuře - opozice romantických a nacionálních tendencí

Text dotazu

Dobrý den,
připravuji se ke zkoušce z české literatury a jedna z otázek zní - "Romantické tendence v české literatuře, opozice romantických a nacionálních tendencí, stratifikace společnosti a literárních děl".
Nemohli byste mi, prosím, zhruba nastínit, co je obsahem této otázky? Nerozumím zvláště "opozici romantických a nacionálních tendencí" a také nevím, co je míněno "stratifikací společnosti a literárních děl".
Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

romantismus, směr, který se v českém prostředí objevuje přibližně ve 30. a 40. letech 19. století, se vzhledem k historické situaci na našem území střetává ještě s ideály národního obrození, "které jsou však v této době mnohdy i brzdou rozvoje moderních literárních proudů" (MARTINKOVÁ, Věra a kol. Literatura 2. 1. vyd. v nakl. Fraus, (Celkově 5.). Plzeň: Fraus, 2009. str. 34.).

V otázce tedy máte pravděpodobně srovnat ideje doznívajícího národního obrození  (důraz na celospolečenské hnutí, historické, jazykové a politické vymezení celého národa) s tendencemi  romantismu (důraz na individualitu, hledání lidské existence),které jsou u nás výrazněji reprezentovány v díle Karla Hynka Máchy.

Předpokládáme, že v druhé části otázky máte zasadit literární dění do širších historických souvislostí a poukázat na to, jaké literární žánry byly v uvedené době obvyklé.

 

 

Doporučujeme Vám však konzultovat otázku ještě s Vašim vyučujícím pedagogem.

 

Více informací k danému období českých literárních dějin můžete nalézt v následující literatuře:

 

* JAKUBÍČEK, Daniel. Literatura v souvislostech 2: učebnice literatury pro střední školy: [od kalamáře k plnicímu peru, aneb, literatura 19. století]. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011- . sv. ISBN 978-80-7238-976-6.

* MARTINKOVÁ, Věra a kol. Literatura 2. 1. vyd. v nakl. Fraus, (Celkově 5.). Plzeň: Fraus, 2009. 172 s. Edice českého jazyka a literatury. ISBN 978-80-7238-914-8.

 

* HAMAN, Aleš. Trvání v proměně: česká literatura devatenáctého století. 2., rev. vyd. Praha: Arsci, 2010. 326 s. ISBN 978-80-7420-011-3.

* HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. 236 s. ISBN 80-7040-539-2.

* PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče): pro výuku literatury na středních školách. Sokolov: O.K.-Soft, 2000. 72 s. ISBN 80-238-5357-0.

* HAMAN, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 182 s. ISBN 80-7082-548-0.

* NEZKUSIL, Vladimír. Česká a světová literatura 19. století pro 2. ročník středních škol. Praha: Fortuna, 1998. 165 s. ISBN 80-7168-581-X.

*LAŠÍNOVÁ, Drahomíra. Dějiny české literatury 19. století: antologie textů s předmluvou. 2. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2006- . sv. ISBN 80-7248-361-7.

* ANÁČKOVÁ, Jaroslava. Česká literatura. 2, Od romantismu do symbolismu (19. století). 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, C1997. 329 s. ISBN 80-7106-286-3.

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc  či  Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.05.2014 09:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu