romantismus

Text dotazu

POTŘEBOVALA BYCH CO BY JSTE MI MOHLI ŘÍCT O ROMANTISMU V NĚMECKU.DĚKUJI

Odpověď

Dobrý den,

romantismus je životní postoj, literární a umělecký směr, který se začal prosazovat v Evropě na počátku 19. století. V Německu mu předcházel tzv. preromantismus, také známý pod pojmem Strum und Drang ( Bouře a vzdor ).
Romatismus vzniká jako protiklad ke klasicismu. K jeho vzniku přispělo i revoluční dění v Evropě. V případě Německa jeho územní rozdrobenost. Důraz je kladen na emocionální stránku člověka, projevuje se obdiv k minulosti, folklóru, lidové tvořivosti a přírodě. V popředí stojí hrdina, který často splývá s autorem. Ústředním tématem bývá nešťastná láska a osamění.
Nejčastěji používanou formou je poezie.

Preromantici:
Johan Gottfried Herder ( 1744 - 1803 )
Johan Wolfgang Goethe ( 1749 - 1832 )
Friedrich Schiller ( 1759 - 1805 )

Neue Schule ( Nová škola ) : romantismus Friedrich von Hardenberg ( Novalis) ( 1772 - 1801 ) Ludwig Tiecke ( 1773 - 1853 ) Wilhelm Wadkenroder ( 1773 -1798 ) Jakob Grimm ( 1785 - 1863 ) a Wilhelm Grimm ( 1787 - 1859 )
Romantismus se projevil i ve výtvarném umění a hudbě.
Informace o romantismu naleznete ve většině učebnic literatury pro střední školy.
Dobře zpracován je německý romantismus v knize Atlas literatury.1. vyd.,
Praha: Ottovo nakladatelství,2002.
Mnoho informací naleznete na internetu. Např.:
http://referaty.ireferaty.cz/310/1599/Svetovy-Romantismus
http://www.ucenischalupou1.chytrak.cz/2.htm
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=5078
http://romantismus.navajo.cz/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2008 18:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu