Romantická orientace

Text dotazu

wikipedista: Vážení,

vzhledem k právě probíhající diskusi na stránce https://cs.wikipedia.org/wi[…]Romantická_orientace bych Vás rád poprosil o pomoc, zda byste dokázali zjistit, co je přesně myšleno termínem „romantická orientace“ a „romantická přitažlivost“ a zda se nějak liší od „citové orientace“ a „citové přitažlivosti“, či zda jde o totéž? Pokud jde o totéž, tak které termíny jsou užívanější? A čím se romantická (či citová) orientace liší od sexuální orientace, zda je spíše chápána jako komponenta sexuální orientace nebo jako samostatná vlastnost/jev?

Dále bych potřeboval vědět, jak se s termínem „romantická orientace“ popasovala odborná komunita, a zda jde o jev, který přijala za svůj a považuje se již za vědecký prokázaný (dostatečně ověřený), nebo zda tento jev stojí v rámci odborné komunity na okraji zájmu a nepovažuje se za jev vědeckou komunitou přijatý?

A nakonec bych rád poprosil, zda byste dokázali najít nějaké odborné texty (sexuologické, psychologické, biologické, medicínské, sekundárně i sociologické), které se romantické a citové orientaci podrobněji věnuji (tedy více než v pár větách). Pokud tyto zdroje budou v češtině, tak tím lépe. Během mého hledání jsem získal dojem, že i téma sexuální orientace je v sexuologických publikacích přehlíženo, natož téma orientace romantické.

Předem velmi děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.

Téma sexuální a romantické orientace je závislé na kontextu, ve kterém je projednáváno. Velká část českých psychologických a sexuologických příruček, na které jsme narazili, tyto dva termíny vnímá jako vzájemně provázané, v některých případech je dokonce romantická orientace uváděna jako podskupina orientace sexuální. Zároveň se tyto texty často zaměřují přímo na manželské vztahy, a tedy se nezabývají nebo dokonce ani nepřipouští existenci homosexuálních, asexuálních nebo aromantických identit, nebo ženské sexuality.

Na rozdíl od českého diskurzu zahraniční vědecký výzkum mezi romantickou a sexuální přitažlivostí rozlišuje. I když v příručkách tyto termíny nefigurují často, o poznatcích ze zahraničí pojednává v češtině například velké množství bakalářských a diplomových prací, které lze dohledat na webu theses.cz (klíčová slova: „romantická přitažlivost“).   

 „Romantická, nebo také emocionální přitažlivost, se často podobá intimnímu přátelství, součástí kterého nemusí být sexuální touha. V různých zdrojích nalezneme pojem romantická orientace. Tento pojem se snaží reflektovat romantickou přitažlivost a situace, kdy se romantická a fyzická přitažlivost neshodují. Existují jedinci, kteří se identifikují jako homosexuální, tedy cítí fyzickou přitažlivost k lidem stejného genderu, ale zároveň jako biromantičtí, dokážou cítit romantické spojení se všemi gendery. Právě kvůli nejasným hranicím romantické přitažlivosti většina výzkumníků bere fyzickou přitažlivost jako ukazatele sexuální orientace“ (Novotná, 2022, str.23, https://theses.cz/id/3dscb7/BP_Novotna_Kamila.pdf?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dp%C5%99ita%C5%BElivost%26start%3D2)

Mezi zdroji, které s těmito tématy pracují, jsme nalezli převažující množství vědeckých textů a univerzitních závěrečných prací, které se věnují zkoumání asexuálních a aromantických orientací, případně netradičních vztahových struktur (např. polyamorie).

Některé texty které se tématem romantické a sexuální přitažlivosti zabývají:

*Antonsen, A. N., Bozena, Z., Morag, Y., & Brotto, L. A. (2020). Ace and aro: Understanding differences in romantic attractions among persons identifying as asexual. Archives of Sexual Behavior, 49(5), 1615-1630. https://doi.org/10.1007/s10508-019-01600-1

*Bogaert, Anthony F.. Understanding Asexuality, Rowman & Littlefield Publishers, 2012. ProQuest Ebook Central, https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/990634?accountid=12797

* Clark, A. N., & Zimmerman, C. (2022). Concordance between romantic orientations and sexual attitudes: Comparing allosexual and asexual adults. Archives of Sexual Behavior, 51(4), 2147-2157. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02194-3   

*Diamond, L. M. (2004). Emerging Perspectives on Distinctions Between Romantic Love and Sexual Desire. Current Directions in Psychological Science, 13(3), 116–119. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2004.00287.x

*What Are Different Types Of Attraction? | BetterHelp. (2022). Dostupné také z: https://www.betterhelp.com/advice/attraction/what-are-different-types-of-attraction/

Obor

Sociologie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.08.2022 22:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu