rodové heslo Kaplířů

Text dotazu

Chci se zeptat jestli šlechtický rod Kaplířů ze Sulevic měl nějaké rodové moto, či heslo.
Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

rodové motto rodu Kaplířů ze Sulevic se nám bohužel nepodařilo nikde zjistit. Je možné, že rod jako celek žádné rodové heslo neměl, ale toto bohužel nemůžeme potvrdit s jistotou.

Snad by pro Vás mohlo být zajímavé, že jeden z nejvýznamnějších představitelů rodu Kaplířů - Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic -měl své heslo, které znělo: FAMAM SERVARE MEMENTO. Volně by šlo přeložit jako "dbát na svoji pověst", "nezapomínat na pověst" - přesný překlad bychom Vám však doporučovali konzultovat s někým, kdo ovládá latinu. Význam motta lze odvolit z jiného rčení, a to : Omnia si perdas, famam servare memento = Přijdeš-li o všechno, dbej, aby sis uchoval pověst.

Toto heslo Kašpara Zdeňka Kaplíře ze Sulevic se dochovalo na náhodně zachovalém obrázku z roku 1646, kde je Kaplíř vyobrazen s hodností podplukovníka, kterou získal v roce 1644.

Pokud máte zájem o podrobnější informace o rodu Kaplířů ze Sulevic či přímo postavě Zdeňka Kaplíře ze Sulevic, doporučujeme Vám projít literaturu, kterou naleznete v seznamu použité literatury nebo se můžete obrátit na Knihovnu Filozofické fakulty UK Praha, která také poskytuje službu Ptejte se knihovny a mezi zapojené oborové knihovny patří Knihovna historického kabinetu. Informace o Knihovně FF UK zapojené do služby Ptejte se knihovny naleznete na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/knihovna-filozoficke-fakulty-uk/.

Použitá literatura:

* ČAPEK, František Miroslav. Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic: nástin životopisný. V Č. Budějovicích: Fr. M. Čapek, 1911. 45 s., [7] l. obr. příl.

* HALADA, Jan. Lexikon české šlechty: erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [Díl] 1. 2., dopl. vyd. Praha: Akropolis, 1994. 197 s. ISBN 80-85770-11-3.

* MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010. 2 sv. ISBN 978-80-257-0027-3.  

* http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/omnia-si-perdas-famam-servare-memento

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.07.2014 12:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu