rodopisná historie

Text dotazu

Vážení přátelé, v naší rodině se traduje, že naši předci s příjmením Limburský, snad přišli s knížaty rodu Liechenstein do Čech. Prý se Fr. Palacký o tomto zmiňuje ve svých Dějinách národa českého.Prosím, pomozte mi upřesnit, ve kterém díle by uvedená zmínka mohla být, nebo uveďte tuto citaci. Popřípadě, zda neznáte ještě nějaký jiný pramen, který by tuto otázku pomohl objasnit.

Odpověď

Dobry den,

heslo Limbursky je vysvetleno v knize Nase prijmeni:
Limbursky (disimilaci n-m v l-m z Nymbursky)
Zdroj: MOLDANOVA, Dobrava Nase prijmeni. Praha: Agentura Pankrac, 2004.

PALACKY, Frantisek Dejiny narodu ceskeho w Cechach a w Morawe dle puwodnich pramenuw. Praha: F. Tempsky, 1876. D. II. Cestka II. od roku 1333 do 1403.
Kniha IX. Clanek 2. Cechy za cisare Karla IV. Domaci putky. Zlata Bulla w Nemcich. Str. 155 - 156.
Podobny odkaz je na nize uvedene adrese:
http://www.eridanus.cz/clovek/kultura/literatura/Autori_CS/Palacky_Frantisek
/Dejiny_narodu_ceskeho/Kniha_9_clanek_2.htm z archivu

Kniha IX., čl. 2.: Čechy za císaře Karla IV.

Zlatá bula v Němcích. - Bavorská válka.

- Neshody s papežem.
...
V okolnostech takových král Eduard III., napínav přes míru požadavky své, učinil to císaři nemožným, aby jednání dovedl k žádoucímu cíli. Ale také třetí záležitost, týkající se moci a slávy rodu lucemburského bezprostředně, zaměstnávala tenkráte císaře. Starý vévoda Jan Brabantský a Limburský zemřel minulého léta bez dědiců mužského pohlaví a nejstarší jeho dcera Jo- hanna, nyní manželka bratra císařova, vévody Václava Lucemburského, prohlášena byla za dědičku Brabantu a Limburka jak od otce, tak i od stavů oněch zemí; také dne 3. ledna 1356 přijali Václav i Johanna skutečně slib člověčenství od obyvatelstva v Lovani. Hrabě Ludvík Flanderský, manžel sestry Johanniny, kladl při tom požadavky, ježto, když lakomý Václav ani k sebe slušnějším výminkám svoliti nechtěl, nemohly než vésti k válce. Aby také v tom prostředkovati mohl, zabral se císař, po skončení sněmu říšského v Metách, do Mastrichtu v Nizozemsku, kam dorazil dne 11. ledna 1357.
Mezitím však byly strany válčící uzavřely příměří, podrobujíce se rozsudku hraběte Viléma Holland-ského a Hennegavského, jenž na ten způsob učinil mezi nimi pokoj, že Brabantsko i Limbursko přisouzeno vévodovi Václavovi a jeho manželce. Císař pak navedl v Mastrichtu kněžnu Joliannu k tomu, že kdyby umříti měla bez dětí, všechny své země zapsala domu lucemburskému k dědictví, k čemuž i bra-banští stavové ve Bruselu dali své svolení.
...

Informaci, ktera se traduje ve Vasi rodine, neni mozno v nasi knihovne overit. Knihami nelistujeme, overujeme jen odkazy a bibliograficke citace.
Pokud chcete s jistotou vedet, zda se F. Palacky nezminuje jeste na jinem miste Dejin... o Vasem rode, musite sama nekolika svazkove dilo F. Palackeho precist.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.12.2007 12:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu