rodokmen

Text dotazu

Dobrý den, nedávno jsem se dozvěděla, že v našem rodokmenu je jistý (nejspíš hrabě) Hechtl. Chtěla bych poprosit o bližžší informace o něm a další spojitosti jeho potomků.
Dotaz 2. Jak a kde se pomhu pídit po stopách svých předků?

Odpověď

Dobrý den,

v níže uvedených zdrojích o české šlechtě není bohužel rod Hechtlů uveden. Najdete zde pouze zmínku o několika šlechtických rodech se jménem "Hecht z ...". "Bibliografie české historie" uvádí tři (http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/zibrt1901-360-395.pdf): „Hecht z Rosic“, „Hecht z Schützendorfu“ a „Hecht z Turovi“.

 Nejvíce informací přinášejí knihy o rodu "Hecht z Rosic".
"Hecht z Rosic, jméno vladycké rodiny moravské, jež nosila na červ. štítě štiku stříbrnou. Předek jejich [Hecht z Rosic] připomíná se v létech 1321-46, drže Rosice u Brna (†již 1351). Měl šest synů, totiž Petra (1351-88), Jetřicha, Jiříka (1358 atd. kanov. olomúckého), Bernarta, Oldřicha (1358-98) a Kuníka (1358-73), z nichž Petr skoupil díly bratří svých na Rosicích. Týž měl z manž. Anežky (kromě 3 dcer) syny Vznatu (1373-1409), Jodoka (1388-1437) a Hynka. Vznata dostal r. 1407 hrad Střílky od markrabí Jodoka a z dvojího manželství (s 1. Eliškou z Hasenburka, 2.Jitkou z Landšteina) měl syna Hynka (1416 atd.), seděním na Střílkách, jenž tuším bez dědicův sešel. Jodok držel Rosice, které však po smrti jeho z držení rodu vyšly, a zdědil Střílky (†1446, manž. 1. Jitka, 2. Markéta z Lichtenburka). Syn jeho Václav (1446 atd.) byl, jak se zdá, posledním tohoto rodu. Sčk."
( Ottův slovník naučný : ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. díl 11. Hédypathie-hýždě. V Praze : J. Otto, 1897. str.15.) "Hecht z Rosic - moravský vladycký rod připomínaný počátkem 14.století v Rosicích u Brna. * Jošt, moravský zemský podkomoří, stál věrně na straně císaře Zikmunda. Proto mu husité roku 1425 Rosice pobořili. Rod vymřel roku 1450. Upomínkou na něj je štika, která podnes zdobí erb Rosic."
(MYSLIVEČEK, Milan. Erbovník, aneb, kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě : podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví. 1. vyd. Praha : Horizont, 1993. str.130.)

Jméno rodiny "Hecht z Turovic" je uvedeno v článku Františka Palackého: Popis 452 jmen šlechty české a moravské roku 1415 (Časopis českého muzea, roč.8, č. 3, str.333. - digitalizovaná podoba periodika je přístupná v rámci systému Kramerius (periodika): http://kramerius.nkp.cz/).
 
Rod "Hecht z Schützendorfu" zmiňuje kniha: KADICH, Heinrich von.  Der mährische Adel. Nürnberg : Bauer u. Raspe, 1899. (http://www.historie.hranet.cz/heraldika/pdf/kadich-blazek1899-211-220.pdf). Jinak též rod "Hecht z Mírova, ze Slavoňova" - viz kniha: PILNÁČEK, Josef.  Staromoravští rodové. Ve Vídni : Josef Pilnáček, 1930. str.266.

Nejnovější publikace o českých a moravských rodech (MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. 1.vyd. Praha : Argo, 2008.) obsahuje též heslo „Hecht“: „Hecht. Do šlechtického stavu bylo v 18.století povýšeno několik rodin s tímto jménem. Není zřejmé, ze které pocházel Elias z Hechtu, který byl na přelomu 18. a 19. století hejtmanem vojenské policejní stráže v Praze, a Johann Elias, který byl v první třetině 19.století majitelem domu ve Štěpánské ulici v Praze na Novém Městě."
(MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. 1.vyd. Praha : Argo, 2008.str.339.) V knize je uveden i seznam literatury k danému heslu ve zkratkách.

Další literaturu k tématu můžete nalézt prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: https://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: https://aleph.nkp.cz/cze/skc či Knihovnách.cz: https://www.knihovny.cz/. Na internetu nabízí některé heraldické a genealogické publikace v plném textu Prozatimní heraldická knihovna: http://www.historie.hranet.cz/heraldika/.

Jedinou cestou, jak získat konkrétnější informace o předcích, je genealogický výzkum. Jak postupovat při tvorbě rodokmenu informují např. knihy:
* ŘÍČAŘ, Kristoslav. Úvod do genealogie: kdo jsou moji předkové a odkud přišli?. 1.vyd. Praha : Horizont, 1995.
* PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům, aneb, Praktická příručka občanské genealogie. 1. vyd. Praha : Libri, 2006.
(Další knihy můžete dohledat ve výše zmíněných katalozích) Řadu dotazů o genealogii jsme již zodpovídali v rámci služby Ptejte se knihovny. Dotazy i odpovědi naleznete v archivu služby.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Městská knihovna Trutnov

Datum zadání dotazu

17.12.2009 15:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu