Rodokmen

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kam se obrátit při
vyhledávání rodokmenů, zda-li je potřeba nejmout profesionálního genealoga,
nebo je možný nějaký výpis z matriky poštovní cestou bez toho aniž bych se
toho já musel účastnit. Samozřejmě bych nechtěl rodokmen do žádného 16.
století, ale třeba pouze 18. století předpokládám, že by to bylo nejakých
8-10 generací. Jednu polovinu už mám taky v tom rozmezí. Zajímalo jaká by
mohla být přibližná cena takového hledání jestli vůbec něco takového je.
Popřípadě, kde by se dal najít už hotový. Předpokládám že by to měla být
nějaká měšťanská rodina, nebo nižší šlechta z Liberce nebo okolí.

Odpověď

Dobrý den,

sestavování rodokmenu (zejména chcete-li, aby rodokmen obsahoval informace z několika století) je - jak pro laiky, tak pro odborníky, činností složitou a časově náročnou.

Placené genealogické služby poskytuje dnes relativně hodně společností a jedinců, jejichž seznam najdete na adrese http://www.firmy.cz:80/Remesla-a-sluzby/Spolecenske-sluzby/Genealogicke-sluzby. Národní knihovna se poskytováním ani zprostředkováváním podobných služeb nezabývá, a tak bohužel nemáme přehled v možných cenách profesionálního genealogického pátrání. Lze předpokládat značnou finanční náročnost takové služby (viz článek na stránkách http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article%5Barticleid%5D=18787) .

Ohledně výpisu z matriky byste se zřejmě musel domluvit přímo z konkrétní matrikou či archivem. Základní informace o archivech a archiváliích i se seznamem veřejných archivů v ČR najdete na stránkách Ministerstva vnitra - http://www.mvcr.cz/clanek/archivy-a-archivalie.aspx , dále tam najdete také báze dat s evidencí všech archivních fondů a sbírek uložených v archivech České republiky - http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx .

Soupis archivních matrik ČR je zveřejněn na stránkách http://www.genea.cz/no_cache/informace/hledam-matriky/#c49 .

Tzv. živé matriky (od roku 1900) jsou dosud uložené na matričních úřadech.

Přístup k údajům z těchto matrik je regulován zákonem o ochraně osobních údajů, a tak nahlédnutí do většiny z nich často vyžaduje prokázání přímého příbuzenství s osobou, která je v matrice zapsaná (tj. se v daném místě narodila, uzavřela sňatek nebo zemřela). Matriky uzavřené do roku 1900 se nacházejí ve fondech Státních oblastních archivu (SOA). Matriky z jednoho kraje jsou shromaždovány v příslušném SOA pro daný kraj, přehled jednotlivých SOA naleznete např. na stránkách http://www.cesarch.cz .

V případě pořizování kopií nebo výpisů z matrik a archivů se jedná téměř vždy o službu placenou.

Ve většině případů (vyjma velkých šlechtických rodů nebo rodin spříbuzněných s nějakou slavnou osobou) existuje jen malá pravděpodobnost, že rodokmen dané rodiny byl již někým zpracován. Určitě by Vám ve Vašem pátrání mohlo napomoct, kdyby se o historii Vaše rodiny zabýval i někdo s Vašich příbuzných nebo předků.

Množství užitečných praktických informací ohledně genealogie a pátrání po osudech předků najdete na internetových stránkách http://www.genea.cz  a http://ilcik.cz/genealogie/zacatecnik/zacatek/index.htm . Odbornou radu můžete získat i v České genealogické a heraldické společnosti (http://www.genealogie.cz ).

Existuje také hodně knižních příruček o občanské genealogii, např.:

Peterka, J.: Cesta k rodinným kořenům aneb Praktická příručka občanské genealogie. Praha : Libri, 2006

Svoboda, V.: Minimum o rodokmenu. Praha : Olympia, 1998

Říčar, K.: Občanská genealogie. Praha : IZ, 2000

Marečková, M.: Příručka praktické genealogie : jak sestavit rodokmen. Praha - Litomyšl : Paseka, 2005

Říčar, K.: Úvod do genealogie : kdo jsou moji předkové a odkud přišli? Praha : Horizont, 1995.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.06.2009 14:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu