rodina v 17. století

Text dotazu

Dobrý den.Ráda bych se zeptala,zda je možné zjistit
zda v letech 1670 až 1690 žila ve Zlaté Olešnici u Trutnova rodina jménem
Nesvadbova.

Odpověď

Dobrý den,

jak již bylo řečeno, pro dané období je již velmi málo dostupných pramenů.

Pokud se nedochovaly či již nebyly v daném období vedeny matriky, zůstávají jedním z mála možných informačních zdrojů gruntovní knihy a fondy velkostatků. Gruntovní knihy byly v minulosti součástí fondů velkostatků, v současné době ovšem tvoří samostatné fondy. Ve fondech velkostatků můžete nalézt materiály jako: soupisy poddaných, knihy povolení ženichům, knihy zádušní, urbáře, robotní knihy, repertáře, knihy různých povolání či sirotčí knihy. Tyto fondy jsou povětšinou uloženy v státních okresních či oblastních archivech.

V případě Zlaté Olešnice u Trutnova bydou výše zmíněné archiválie uloženy pravděpodobně ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.

Ze starších tištěných pramenů je možné využít "Soupis poddaných podle víry"

či "Berní rulu". V generálním rejstříku k Berní rule ovšem není jméno Nesvadba uvedeno.

Rádi bychom Vám prověřili i výskyt tohoto jména v Soupisu poddaných podle víry, exempláře daného dokumentu v Národní knihovně ČR nejsou ovšem v současné době dostupné.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.03.2012 15:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu