Rodina Marie Curie Sklodowské

Text dotazu

Dobrý den.
Prosím o zodopovězení dotazu, který se týká Marie Curie Sklodowské.
Bylo by možné zjistit přesná data narození a úmrtí jejích rodičů a sourozenců? Také se ve zdrojích často liší profese jejich rodičů a už vůbec nic se mi nepodařilo zjistit o životě jejich ostatních sourozenců mimo sestry Broni.
Proto bych Vás chtěla poprosit o jejich upřesnění, pokud bude možné tyto údaje dohledat.

Moc Vám děkuji za odpověď týkajících se dat narození a úmrtí členů rodiny paní Marie Curie Sklodowské a jejich profesí.

Odpověď

Dobrý den,
prošli jsme biografické zdroje a životopisy Marie Curie-Sklodowské, které máme v NK ČR k dispozici, nicméně všechna data narození a úmrtí rodiny Sklodowských se nám bohužel nepodařilo dohledat.

Otec Władyslaw Skłodowski se narodil r. 1832, v květnu 1902 zemřel ve Varšavě. Přírodní vědy studoval v Petrohradě, vyučoval fyziku a matematiku na obecném gymnáziu ve Varšavě, kde před reorganizací škol také plnil funkci zástupce ředitele. Několik let po odchodu do důchodu přijal na dva roky místo ředitele nápravného ústavu pro mladistvé ve Studzienci. Přeložil několik učebnic a napsal různé populárně-naučné články.

Matka Bronisława Skłodowska (rozená Boguska) se narodila r. 1835. Byla nejstarší dcera Felixe Boguského, rodina patřila ke drobné statkářské šlechtě. Nejprve vyučovala a poté se stala ředitelkou dívčí školy ve Varšavě, kterou kdysi sama navštěvovala. Zemřela 9.5. 1878 na tuberkulózu.

Manželé Sklodowští měli pět dětí: Žofii (Zošku, 1862-1876, zemřela na tyfus), Józefa (narozen 1863, datum úmrtí nezjištěno), Bronislawu (Broňu, narozena 1865, datum úmrtí nezjištěno), Helenu (Helu, narozena 1866, datum úmrtí nezjištěno) a Marii (Maňu, 7.11.1867 - 4.7.1934).

Józef vystudoval medicínu ve Varšavě, po absolvování dlouholeté odborné asistentury v nemocnici se r. 1900 stal primářem nemocnice Dzieciątko Jezus (Jezulátka). Byl také autorem řady lékařských článků, od r. 1990 se stal spoluredaktorem lékařského oddílu Wielkiej Encykl. Ilustr.

Helena se údajně stala učitelkou. Broňa po ukončení varšavského gymnázia pracovala v učitelském ústavu, následně úspěšně ukončila lékařskou fakultu (1891)v Paříži, kde také absolvovala lékařskou praxi. V r. 1899 se přestěhovala na Halič, udělala si druhý doktorát v Krakově a se svým manželem Kazimierzem Dluským vybudovala sanatorium v Zakopaném pro pacienty trpící turbekulózou. 
Helena, Józef i Broňa Marii přežili, nicméně přesná data jejich úmrtí jsme nenalezli.

Doplňujeme ještě stručné údaje o dědečkovi a tchánovi Marie Curie-Sklodowské, na které jsme v průběhu hledání narazili.
Mariin dědeček, Józef Skłodowski, byl uznávaný pedagog, působil v Lublinu, kde vyučoval také mladého Bolesława Pruse. Mariin tchán, Eugene Curie, zemřel 25.2.1910, je také pohřben v Sceaux.

Podrobnější údaje by ještě mohly být obsaženy v následující publikaci, kterou jsme však neměli možnost z časových důvodů prohlédnout, jelikož je uložena v depozitáři Hostivař, odkud expedice probíhá až následující den po objednání:
 
Wołczek, Olgierd. Maria Skłodowska-Curie und ihre Familie. Leipzig : B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1977. 140 s. : il. ; 20 cm. (Biographien

Použité zdroje:
V rámci mikrofišové kolekce World Biographical Archives (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise.htm), která je na základě čtenářského průkazu či jednodenní vstupenky do studoven dostupná ve studovně Referenčního centra NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm), k mikrofiším existuje online rejstřík - World Biographical Index Online (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wbiI), který je možné využít z počítačů NK ČR nebo přes vzdálený přístup, podmínkou je vždy čtenářský průkaz NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm):

Polskie Archiwum Biograficzne: 
* ORGELBRAND, S.: Encyklopedja powszechna : z ilustracjami i mapami. - Warszawa : Orgelbrand, 1898-1912. - T. 1-18
* Rocznik naukowo - literacko - artystyczny (encyklopedyczny) na rok 1905 / wydawnictwo Ładysława Okręta. - Warszawa : Druk "Gazety Handlowej", 1905

Archives Biographiques Françaises; Archives Biographiques Françaises. Deuxieme Série:
 * CHARLE, Christophe; TELKES, Eva: Les Professeurs de la faculté des sciences de Paris : dictionnaire biographique (1901-1939). - Paris : CNRS-INRP, 1989. - (Collection Histoire biographique de l'enseignement)

Publikace z fondu NK ČR (viz elektronický katalog - http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* CURIE, Ève, 1904-2007. Paní Curieová / [Autorka:] Eva Curieová ; Z franc. orig. Madame Curie přel. Eva Sgallová, překlad upr. Božena Pravdová. Praha : Mladá fronta, 1971 (Mír 6). 314, [4] s. ; 8°.

* DRY, Sarah. Curie. London : Haus, 2003. 170 s. : il. ; 20 cm. (Life & times). ISBN 1-904341-29-2 (brož.) 

* BOBIŃSKA, Helena. Marie Curie-Skłodowská. Praha : Mladá fronta, 1950. 54, [i] s. ; 22 cm. (Životy ; sv. 5)

* MATULA, V.H.. Madame Curie. Praha : Orbis, 1949. 31, [1] s. ; 8°. (Kdo je ; Sv. 136)

* GIROUD, Françoise. Úctyhodná žena : život paní Curieové. Praha : Odeon, 1987 (Čes. Těšín : Tisk 3). 248 s. ; 21 cm. (Galérie moderních autorů)

* Women in world history: a biographical encyclopedia. Volume 4, Cole-Dzer. Waterford: Yorkin Publications, 1999. Str. 255-261. ISBN 0-7876-4063-8.

* Nobel prize winners: an H.W.Wilson biographical dictionary. New York: H.W.Wilson, 1987. Str. 234-237. ISBN 0-8242-0756-4.  

Internetové zdroje:
MIERZECKI, R. Marie Sklodowska-Curie (1867-1934) - a person and scientist. Czechoslovak Journal of Physics. 1999, vol. 49, suppl. S1. S. 29-34. Dostupný v rámci placené databáze SpringerLINK (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#springer) : http://www.springerlink.com/content/u8705571m4885626/fulltext.pdf
http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.1080/028418699432509
http://www.aip.org/history/curie/polgirl1.htm
http://www.staff.amu.edu.pl/~zbzw/ph/sci/msc.htm
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1911/marie-curie-faq.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
http://www.21stcenturysciencetech.com/articles/wint02-03/MarieSklodowskaCurie.html

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 11:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu