rodina Hohenlohe von Langenburg

Text dotazu

Dobrý den, prosím bylo by možné zjistit něco o rodině Gottfrieda Hohenlohe/1860-1933/ a jeho manželce Anně hraběnce ze Schonborn-Buchheimu? Měli spolu šest dětí, ale v některých pramenech se uvádí pět chlapců a jedno děvče a v historii Červeného Hrádku, kde žili se uvádí dvě dcery a čtyři synové.

Odpověď

Dobrý den, o rodině Hohenlohe - Langenburg, sídlící na Červeném Hrádku u Chomutova se v knize Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku píše:
"Na několik generací zakotvila v Čechách část větve Hohenlohe - Langenburg, a to díky sňatku jediné dcery Johanna z Trauttmansdorffu, Gabriely (1840 - 1923), s princem Ludwigem Hohenlohe - Langenburgem (1823 - 1866). Do vlastnictví rodu se tak dostaly statky a zámky Červený Hrádek u Chomutova a Herálec. Za života Ludwiga zu Hohenlohe, na počátku 60.let 19.století, byl zámeček Herálec novogoticky přestavěn do romantické podoby. Princ Ludwig zemřel na následky zranění z bitvy u Hradce Králové. Měl šest dětí, nejstarší syn Gottfried Karl Josef (1860 - 1933) získal z rodinného majetku zámek Údlice u Chomutova a Červený Hrádek. Mladší princ Max Karel Rudolf (1861 - 1935) žil v Rakousku a nejmladší princ Karel (1866 - 1914) se věnoval duchovní kariéře a stal se papežským komořím a kanovníkem v Olomouci. Dědic Červeného Hrádku princ Gottfried zu Hohenlohe měl se svou manželkou hraběnkou ze Schönborn-Buchheimu (1865 - 1954) šest dětí, z nichž na Červeném Hrádku sídlil princ Max Egon (1897 - 1968) se svou ženou , španělskou aristokratkou Marií Piedad de Iturbe, markýzou de Belvis de las Navas ( * 1892). Princ Max Egon se výrazně angažoval v sudetoněmeckém hnutí před počátkem druhé světové války. Prosazoval federalizaci Československa. Zprostředkoval kontakt Konráda Henleina s československým premiérem Hodžou. Na Červeném Hrádku uspořádal setkání představitelů Henleinovy Sudetoněmecké strany a anglickým lordem W.Runcimanem, jehož diplomatická mise zjišťovala stav národnostních poměrů v Československu. Německé aristokracii se podařilo informovat anglického lorda jednostranně. V roce 1944 se pokoušel zorganizovat  německo-americké mírové rozhovory, avšak bez úspěchu.  Po válce odešel do Španělska, země své manželky. Československo požádalo jeho vydání, ale generál Franco tomu zabránil. Jeho bratr princ Constantin  (1893 - 1973) studoval na uměleckých akademiích v Berlíně, Mnichově a Paříži.
Zároveň byl členem SA. Z Čech se odstěhoval do německého Weikersheimu, kde založil malířskou školu."
(MÁŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. 1.vyd. Praha : Argo, 2008. s.376. ISBN 978-80-257-0027-3).

Encyklopedie knížecích rodů zemí koruny české k tomu dodává, že " V roce
1909 se princ Gottfried Karl Josef stal dědičným členem panské sněmovny rakouské říšské rady."
(ŽUPANIČ, Jan. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. 1.vyd. Praha :
Aleš Skřivan ml., 2001. s. 105. ISBN 80-86493-00-8).

V publikaci o červeném Hrádku se o rodině Hohenlohe píše: " Po Isabelle nastoupila její jediná dcera Gabriela (1840 - 1923), provdaná roku 1857 za prince Ludvíka Hohenlohe - Langenburga (1823 - 1866). Ten se o panství příliš nezajímal, byl kyrysnickým plukovníkem  a v bitvě u Hradce Králové byl 3.července 1866 těžce raněn a zemřel. Roku 1867 byla poblíž zámku , u sloupu s P.Marií, postavena rodinná hrobka, do níž byly přeneseny ostatky knížete Ludvíka Hohenlohe. (...)Gabriela měla s prvním manželem Ludvíkem Hohenlohe šest dětí. Na základě rodinné smlouvy převzal 16.7.1892 Červený Hrádek a zámek se statkem v Údlicích jejich nejstarší syn Gottfried Hohenlohe (1860 - 1933). Ten provedl poslední větší úpravy zámku. (...) Gotfried měl se svou ženou manželkou hraběnkou z Schönborn- Buchheimu rovněž šest dětí"
( BINTEROVÁ, Zdeňka. Červený Hrádek u Jirkova. Chomutov : Tiskárna Akord, 1997. s.23, 31. ISBN 80-238-1820-1).

Těchto šest dětí bylo opravdu pět kluků a jedno děvče.
Přehled rodinné genealogie rodu Hohenlohe a jména dětí Gottfrieda Karla Josepha Hohenlohe naleznete na internetových stránkách:
* http://thepeerage.com/p8024.htm
* http://www.geneall.net/D/per_page.php?id=44905
* http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/hohenlohe.html

Více informací o pánech na Červeném Hrádku by Vám mohla poskytnout správa
hradu: http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.05.2009 10:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu