rod rytíře Šmerovského z Lidkovic

Text dotazu

Bernard Ferdinand Šmerovský z Lidkovic který měl tři syny z nichž nejmladší Albrecht byl dědicem. Je něco známo o dalšich osudech rodu Šmerovských? Dotaz č.2. Bernard Ferdinnd Šmerovký z Lidkovic je jeho správné jméno a nebo je možné že se jmenoval Bernard Ferdinand Š m e r h o v s k ý ?

Odpověď

Dobrý den, v Lexikonu české šlechty III. se o rodu Šmerovských z Lidkovic mimo jiné
píše:
"též Šmerhovští z Lidkovic jsou moravskou zprvu erbovní a potom rytířskou rodinou (.) Petr Šmerhovský si za své věrné služby Pernštejnům vysloužil v r. 1550 erb a predikát z Lidkovic a o pět let později zakoupil manský statek Rousov nedaleko Valašského Meziříčí. Z jeho potomků vlastnil Matyáš Vícemilice, které koupil r.1599, kromě toho patřil Š. z L. i Pivín na Prostějovsku a Uherčice. Bernard Šťastný (Felix) se na počátku 17. stol.
vystěhoval do Čech, oženil se s Ludmilou Dobřenskou z Dobřenic a v r. 1642 získal statek Bratčice na Čáslavsku. Udělal tu také kariéru v zemských úřadech, neboť byl mj. zemským soudcem, hejtmanem malostranským v Praze, a dokonce nejvyšším berníkem. Po jeho smrti v r. 1664 - zanechal po sobě celkem pět synů a jednu dceru - Jetřich prodal r.1672 Bratčice, hejtman Vltavského kraje Bernart  zase získal Přestavlky a Prčice, Jan žil v Prčicích a Ferdinand ve Svobodných Hamrech u Hlinska. Bernart pak měl s Polyxenou Radeckou z Radče tři syny, dva z nich se stali jezuity, František Václav zdědil Přestavlky  a držel i nedaleké Měšetice. Jeho syn Jan Tadeáš byl sekretářem Bechyňského kraje, žil ještě v druhé polovině 18.stol. a "od něho snad pocházeli ti, kteří se octli v občanském stavu a psali se Šmerhovský" píše A.Sedláček. Kromě nich žili Š. z L. i na Krnovsku, ještě na počátku 18.století."
(Jan Halada: Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [Díl] 3. 1. vyd.  Praha : Akropolis, 1994. str.192, 193)

Příjmení rodu (Šmerovský /Šmerhovský) se v literatuře vyskytuje v obou variantách.

Hesla k rodu Šmerovský (Šmerhovský) z Lidkovic ze starší rodopisné a heraldické literatury můžete nalézt v Prozatímní heraldické knihovně:
http://www.historie.hranet.cz/heraldika/
Např.
* Rudolf Johann Graf Meraviglia-Crivelli: Der Böhmische Adel (1886), str.293.
* Heinrich von Kadich - Conrad Blažek: Der Mährische Adel (1899), str.127.
* Josef Pilnáček: Staromoravští rodové (1930), str.245,246.

a v systému Kramerius: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do
* František Vlasák: Staročeská šlechta a její potomstvo po třicetileté válce (1856), str. 87.
* Antonín Norbert Vlasák: Okres Sedlecký v Táborsku (1879). str. 40,41.

Více literatury k tématu by Vám mohli doporučit v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze:
http://www.genealogie.cz/aktivity/knihovna/.

Článek o zámku v Lidkovicích:
Jiří Úlovec : Zámek v Lidkovicích u Sedlce-Prčice.  Muzejní a vlastivědná práce. Časopis Společnosti přátel starožitností. 38/108, 2000, č. 1, s. 1-9.
Rés. něm. s. 9.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.12.2009 13:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu