rod Netolických z Turova

Text dotazu

Dobrý den hledám všemožné informace o rodu Netolických z Turova.Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

O rodu Netolických z Turova se nám bohužel nepodařilo v dostupných pramenech téměř nic zjistit, je zmínen pouze jeden člen rodu - Jan Netolický z Túrova a zmínky souvisí ponejvíce se zámkem Kratochvíle. Uvádíme Vám úryvky z dokumentů, ve kterých je zmíněn Jan Netolický z Turova:

ANTL, Theodor. Dějiny města Netolic. Netolice : nákl. obce, 1903. 152 s.

"... Oba bratři (Vilém z Rožmberka a Petr Vok) sjeli se na Kratochvíli (obnoveném Leptáči) 8.srpna 1582 a při poradě bylo o stavbě nové Kratocvhíle definitivně rozhodnuto. Stavba se však připravovala již od počátku roku 1582, poněvadž dle záznamu Březanova "při počátku roku téhož (1582) se do Netolické obory silně cihly a kámen a vápno s potřebami veženo na mnoho set for a vše skládáno nad tvrz Leptáč" (tedy směrem ke Slouni). Práci tu řídil Jan Netolický z Túrova, nástupce hejtmana Matyáše z Veveří (Šilhánka) a stavbu samou prováděl mistr Baltazar Majo. Březan o tom píše: (1583, Mai). Toho měsíce při 15. dni Jan Netolický z Túrova, úředník téhož panství, v oboře u Netolic k novému štoku dal grunt postaviti a kolím dubovím a olšovým nabíjeti". Stavba sama, o níž mnoho zpráv se nedochovalo, protáhla se pak až do r.1859, ba i později pracovalo se ještě na vnitří výzdobě." (str.115)

V rámci digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/ ) jsme našli článek ANTL, Theodor. Kde stávala stará tvrz Leptáč u Netolic a kdy byla zbořena. Budivoj. V Budějovicích : Doležal, 13.června 1895, roč. XXI, č.47, s.1. ISSN 1801-2353, kde jsou následující zmínky vztahující se také k výše popsané události:

" Největších obtíží bylo překonati při kopání základů, poněvadž, jak tamnější hejtman Jan Netolický z Turova dopisem ze dne 15.června 1583 oznamuje "se nemohou gruntův k tomu novému zámku dokopati, a musí proto koly dubové a volšové (jehly) bíti"."

O Janu Netolickém z Túrova se zmiňuje i Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 18 díl, Navary-Oživnutí. V Praze : J. Otto. 1902.

"Netolický z Túrova, Jan - zeman ve službě p. Viléma z Rožmberka, provázel p. vladaře r. 1572 na jeho cestě do Polska, kde byl dobře povědom; proto byl tam s poselstvím vypraven ještě třikráte, a to na jaře r. 1574 do Krakova ke korunovaci králově, téhož roku na podzim do Varšavy, když se tu sněmovalo o volbě nového krále, posléze r. 1576 v létě ke kníž. Konstantinu Ostrovskému o panství roudnické, což však odloženo. Ač dřívě Netolický pro vraždu sluhy Vchynského byl v kání, přece shledáváme jej r.1577 purkrabím na Krumlově, kde zařídil i bicí hodiny. Potom byl správcem panství netolického a vystavěl tu v oboře veliký dům. Patrně ve službách páně i zemřel, ač neznámo kdy. Vydal v Praze r.1577 (opět 1580) knížku vzdělavatelnou: Křesťanský regiment, zpráva, kterak věrný křesťan modliti se má." (str.229)

Volně na internetu pak jsou dostupné následující odkazy:

http://www.hrady.cz/index.php?OID=864

http://www.tradice.com/realizace/komplex/Kratochvile/Historie.htm

http://czech-heritage.com/rejstrik/298/netolicky_z_turova.html

Bohužel nic víc se nám nepodařilo zjistit. Procházeli jsme knihy o šlechtických rodech i o pánech z Rožmberka, viz seznam. Pokud potřebujete další informace, obraťe se prosím na některou z uvedených institucí, které by mohly vlastnit dokumenty s informacemi o rodu Netolických z Turova.

Jihočeská vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích, která zodpovídá i dotazy ze svého regionu (http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/jihoceska-vedecka-knihovna-v-ceskych-budejovicich/), Historický ústav AV ČR (http://www.hiu.cas.cz/cs/) , Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (http://www.muzeumcb.cz/) , Státní zámek Kratochvíle (http://www.zamek-kratochvile.eu/) , Krumlov (http://www.ckrumlov.info/php/  - obecně, http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_sthrza.xml  - zámek), město Netolice http://www.netolice.cz/).

Projitá literatura:

BUBEN, Milan; VAVŘÍNEK, Karel. Almanach českých šlechtických a rytířských rodů. Brandýs nad Labem : Martin, 2005. ISBN 80-85955-30-X.

HALADA, Jan. Lexikon české šlechty : erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. [Díl] 1,2,3. Praha : Akropolis, 1993 (1994). ISBN 80-85770-11-3; 80-85770-04-0; 80-85770-12-1.

MAŠEK, Petr. Modrá krev : minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích. 2., rozš. vyd.. Praha : Mladá fronta, 1999. 330 s. ISBN 80-204-0760-X.

MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1.. Praha : Argo, 2008-2010. 2 sv. ISBN 978-80-257-0027-3 (1. díl : váz.) * 978-80-257-0294-9 (2. díl : váz.)

KUBÍKOVÁ, Anna. Rožmberské kroniky : krátký a summovní výtah od Václava Březana : [komentovaná edice]. Vyd. 1.. České Budějovice : Veduta, 2005. 294 s. ISBN 80-86829-10-3.

KAVKA, František. Zlatý věk Růží : kus české historie 16. století. Vyd. 2..  Praha : Mladá fronta, 1993. 203 s. ISBN 80-204-0382-5.

http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2011 08:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu