rod bakterií Lactobacillus

Text dotazu

Dobrý den, hledám vše o rodu bakterií Lactobacillus
sp. a jejich využití při výrobě či úpravě potravin.

Odpověď

Dobrý den,

popis rodu Lactobacillus a vybraných druhů naleznete např. v knihách:

* KLABAN, Vladimír. Ilustrovaný mikrobiologický slovník. Praha : Galén, 2005. s. 299-302. ISBN 80-7262-341-9. Součástí hesel jsou odkazy na další doporučenou literaturu.

* VOTAVA, Miroslav a kol. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno : Neptun, 2003. s. 136-137. ISBN 80-902896-6-5.

* PLOCKOVÁ, Milada ; BŘEZINA, Pavel. Mikrobiologie mléka a tuku. Praha :Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 1988. s. 19-22.

Využití těchto bakterií v potravinářství se pak věnují např. následující knihy a články:

* ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha : Academia, 2008. s. 273-275. ISBN 978-80-200-1703-1.

* VLKOVÁ, Eva ; RADA, Vojtěch ; KILLER, Jiří. Potravinářská mikrobiologie. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. s. 15-16. ISBN 978-80-213-1988-2.

* CEMPÍRKOVÁ, Růžena ; LUKÁŠOVÁ, Jindra ; HEJLOVÁ, Šárka. Mikrobiologie potravin. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. 165 s. ISBN 80-7040-254-7.

* Úloha probiotik v kysaných mléčných výrobcích. Veterinářství. ISSN 0506-8231. 2002, roč. 52, č. 2, s. 66-68.

* NEMCOVÁ, Radomíra. Kritériá výberu laktobacilov pre probiotické účely. Veterinární medicína. ISSN 0375-8427. 1997, roč. 42, č. 1, s. 19-27.

* MAXA, Věroslav ; RADA, Vojtěch. Význam bifidobakterií a bakterií mléčného kvašení pro výživu a zdraví. Praha : ÚZPI, 1996. 42 s. ISBN 80-85120-57-7.

* VYLETĚL, Viktor. bakterie v potravinářství. Náš chov. ISSN 0027-8068. 2008, roč. 68, č. 8 (2008), s. 91-94, Příloha Bioprodukce a kvalita živočišných produktů.

* DVOŘÁK, Václav. Probiotika neumějí zázraky, jsou ale prospěšná. Regenerace. ISSN 1210-6631. 2010, roč. 18, č. 8 (srpen 2010), s. 17.

* (JH). Co jsou laktobacily a jaký mají vliv na zdraví. Sondy. ISSN 1210-9452. 2005, roč. 15, č. 34 (20050901), s. 12.

* KAMENÍK, Josef. Startovací kultury v masném průmyslu. Praha : ÚZPI, 1994. 51 s. ISBN 80-85120-46-1.

Všechny zmíněné publikace je možné prezenčně studovat v NK ČR, u některých knih jsou ve fondu NK ČR dostupné i exempláře pro absenční výpůjčky. Více informací o půjčování v NK ČR naleznete na (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98 ). Pro ověření dostupnosti vybrané knihy nebo časopisu v jiné knihovně můžete využít Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz ), souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz) , souborné katalogy vysokoškolských knihoven a katalog knihovny, kterou navštěvujete.

Další literaturu na toto téma si můžete vyhledat ve zdrojích Národní knihovny ČR a Zemědělské a potravinářské knihovny, ve všech níže uvedených zdrojích lze zadat např. dotaz lactobacil? or laktobacil? :

* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc)

* ANL - všeobecná výběrová článková bibliografie od roku 1991

(http://aleph.nkp.cz/cze/anl)

* Katalog Zemědělské a potravinářské knihovny (Katalog ZPK) a Česká zemědělská a potravinářská bibliografie (CZPB) (http://aleph.uzpi.cz/F/)

Na stránkách Agronavigátor naleznete řadu odborných zpráv a článků mimo jiné také z oblasti potravinářství, do vyhledávání můžete zadat např.

lactobacillus OR laktobacil OR laktobacily (http://www.agronavigator.cz/search.asp?typ=0&ids=0&val=0&ch=0&sc=3 ). Řadu informací také naleznete volně na internetu, pro získání základního přehledu můžete využít i závěrečné vysokoškolské práce:

* http://www.mendelu.org/upload//mikra%206.doc

* http://biomikro.vscht.cz/trest/docs/sbornik/2007.pdf

* http://www.agroporadenstvi.cz/poradenstvi/Ecasopisy/PZ7-2004.pdf

* http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=13811

* http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=25588

* http://dspace.knihovna.utb.cz/bitstream/handle/10563/9525/pavl%C3%A1tov%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1

* http://dspace.knihovna.utb.cz/bitstream/handle/10563/6565/nov%C3%A1kov%C3%A1_2008_dp.pdf?sequence=1

Důležitým zdrojem odborných informací jsou dále licencované článkové databáze, které knihovny a odborné instituce zpřístupňují svým čtenářům a pracovníkům. Ze zdrojů dostupných v NK ČR Vám můžeme doporučit např.

databáze Biological Abstracts, ScienceDirect nebo SpringerLINK. Jejich bližší charakteristiku naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3 . Všechny zmíněné zdroje jsou pro registrované uživatele NK ČR dostupné i mimo knihovnu prostřednictvím vzdáleného přístupu (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm ). Online licencované databáze specializované přímo na potravinářství naleznete např. v Zemědělské a potravinářské knihovně

(http://www.nzpk.cz/licencovane-zdroje-souhrn/ ) a na vysokých školách, které se potravinářství věnují (např. http://knihovna.vscht.cz/databaze-seznam_cze.html) . Pro vyhledávání odborných článků můžete využít i volně dostupný Google Scholar (http://scholar.google.com).

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2011 13:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu