rocni produkce knih za prvni republiky

Text dotazu

Dobry den,
chtela bych se zeptat, jaka byla rocni produkce knih za prvni republiky
(1918-1938).

Odpověď

Dobrý den,

souhrnné statistické údaje téměř za celé požadované období můžete nalézt v Historické statistické ročence ČSSR (Praha: SNTL; Bratislava: Alfa, 1985. Str. 863). Po vzniku samostatného Československa byl koncem ledna 1919 přijat Revolučním národním shromážděním zákon č. 49 o organizaci statistické služby, v témže roce byl také založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními. První statistiky ohledně produkce periodického i neperiodického tisku jsou ve zmíněné ročence k dispozici z roku 1923:

Vydané periodické a neperiodické tisky v Československu včetně Podkarpatské Rusi (do roku 1930)

Knihy (do r. 1935 vč. titulů, které byly po roce 1945 označeny jako neveřejné, úřední tisky a nekvalitní literatura):

r. 1923 5 269

r. 1924 4 789

r. 1926-28 nejsou k dispozici

r. 1929 7 861

r. 1930 5 878

r. 1931 5 814

r. 1932 8 135 (v tom 5 396 naučné knihy a 2 793 umělecké)

r. 1933 7 415 (v tom 5 282 naučné knihy a 2 712 umělecké)

r. 1934 9 868 (v tom 6 897 naučné knihy a 3 061 umělecké)

r. 1935 9 143 (v tom 6 250 naučné knihy a 2 968 umělecké)

r. 1937 6 490

Časopisy:

r. 1923 615 (z toho 128 deníků)

r. 1924 není k dispozici

r. 1926 871 (z toho 115 deníků)

r. 1927 885 (z toho 110 deníků)

r. 1928 914 (z toho 114 deníků)

r. 1929 899

r. 1930 959

r. 1931 947

další roky již nejsou uvedeny

Podrobnější údaje o vydaných neperiodických tiscích (např. dělení podle typu díla, původnosti, jazyka nebo místa vydání) za jednotlivé roky jsou obsaženy ve Statistické příručce republiky Československé, kterou vydával Státní úřad statistický. První ročenka vyšla v r. 1920 (zde jsme údaje o počtu vydaných knih nenalezli), další potom až v roce 1925, pak 1928, 1932, 1934-1938.

Svazek z r. 1938 obsahuje data o knižní produkci i za předcházející léta 1932-1936 (r. 1936 - 11 467 vydaných titulů, str. 262). Uvedené údaje se v porovnání s údaji z Historické statistické ročence trošku liší.

Pokud byste měla zájem do Statistické příručky z fondu NK ČR nahlédnout, její bibliografický záznam je k dispozici v naskenovaných katalozích Katif (http://katif.nkp.cz) , v záložce Katalogy zvolte Generální katalog III, dále zásuvku PŘEHLED/O - PŠ a č. záznamu 327 (signatura 54 E 4221 nebo 54 D 3343). Záznam se skládá z několika katalogizačních lístků, na nichž je uveden rozpis jednotlivých roků, které má NK ČR k dispozici. Lístky si můžete prohlížet prostřednictvím šipek pod odkazem Kontakt. Požadované svazky je možné prostřednictvím Katif ihned objednat k prezenčnímu studiu do studovny (odkaz Objednat titul), pokud do objednávky zadáte i svoji e-mailovou adresu, budete o průběhu jejího vyřízení průběžně informována. V katalozích Katif lze zadat objednávku, aniž byste byla registrovaným čtenářem NK ČR, pro vyzvednutí svazků ve studovně je však již třeba se registrovat a mít platný čtenářský průkaz.

Od r. 1922 vycházela také edice Československá statistika, která měla na svou dobu velmi vysokou úroveň a obsahovala několik tematických řad, zde byste také mohla nalézt statistické údaje o knižní produkci za požadovaná léta. Bohužel se nám však nepodařilo identifikovat řadu, která by tyto údaje mohla obsahovat, v katalozích není podrobný rozpis uveden, řady měly také několik svazků a sešitů, které vycházely pod zvláštním názvem (např. Zahraniční obchod republiky Československé v roce...). Záznam edice naleznete opět v katalozích Katif, Generálním katalogu I, skříni Slad -Sterl, zásuvce Statistik-Stau, č. záznamu 90 (signatura 54 C 3585).

Statistické údaje z roku 1920 a 1933 o periodických i neperiodických publikacích jsme nalezli také na stránkách Českého statistického úřadu - http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kultura_hu.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.11.2010 13:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu