Ročenky / Výroční zprávy vydavatelství

Text dotazu

Pro práci ke zkoušce z vývoje médií na FSV UK, katedře mediálních studií, bych potřebovala prostudovat ročenky (nebo výroční zprávy, nevím, jak se tomu tehdy říkalo) českých vydavatelství z doby První republiky (tedy 1918 - 1938). Budou mě zajímat jejich vydavatelské aktivity z ekonomického hlediska, takže informace typu kdo je financoval, s jakými jinými ekonomickými subjekty byla spojená, jestli měla dluhy... Jedná se o tato vydavatelství:
- Pražské akciové tiskárny
- Novina
- Melantrich
- Tempo
- Českoslovanská akciová tiskárna
Ve vašem informačním systému přístupném přes internet jsem žádné takové dokumenty nenašla - například na dotaz "výroční zpráv? novina" (ty uvozovky tam píšu jen teď pro vás) se nenašel ani jeden dokument, přitom podle docentky Köpplové, která mi tuto práci zadala, u vás v knihovně jsou. Můžete mi, prosím, sdělit, jestli u vás jsou tyto informace dostupné a pokud ano, kdy a kam bych si pro ně mohla přijít?

Odpověď

Dobrý den, velká část fondu NK ČR dosud není v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) zpracování. Toto omezení platí zvláště u starších publikací. V takovémto případě je nutné využít pro vyhledání relevantní literatury i lístkové předmětové katalogy umístěné v NK ČR v Hale služeb, pokud znáte název hledaného dokumentu, pak je možné použít i naskenované Generální katalogy I-III (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx?) a jejich prostřednictvím si dokument i objednat.

Bohužel se nám v dostupných zdrojích nepodařilo výroční zprávy Vámi uvedených vydavatelství nalézt. Kromě předmětového katalogu jsme prověřili i naskenovaný Generální katalog I (obsahuje záznamy dokumentů vydaných do roku 1950, http://katif.nkp.cz/Katalogy.aspx?katkey=010GK1), konkrétně zásuvky "Zprav-Zpráva S" a "Zpráva Š-Zpravx". V této části Generálního katalogu I je shromážděno velké  množství výročních zpráv různých organizací a  podniků, z nakladatelských domů jsme nalezli např. výroční zprávy nakladatelství Grafie.  Prošli jsme i databáze Ústavu pro českou literaturu (http://www.ucl.cas.cz/katalog.html).

Národní knihovna ČR má právo povinného výtisku od roku 1935, před tímto rokem získávala povinný výtisk např. Knihovna Národního muzea. Je tedy možné, že pokud tyto výroční zprávy vyšly tiskem, nemusely být do roku 1935 NK odevzdány. Pokud zná doc.Köpplová bližší údaje o hledaných výročních zprávách, rádi se samozřejmě pokusíme tyto dokumenty na základě další identifikačních údajů v našem fondu dohledat.

Informace finančního charakteru  by mohly být obsaženy ve finanční ročence Compass, nejsme si však jisti, zda uvedené informace jsou pro Vaši potřebu dostatečně obsažné. V knize je u jednotlivých podniků uvedena stručná charakteristika finanční situace firmy, u některých podniků i účetní uzávěrka (aktiva, pasiva, výnosy a náklady):

* Compass : Finanzielles Jahrbuch = Compass : finanční ročenka. 1942. Protektorát Böhmen und Mähren = Protektorát Čechy a Morava. Prag : Compassverlag = Nakladatelství Compass. 1942. s. 746 (Melantrich), 750-751 (Pražská akciová tiskárna - Národní listy), s. 752 (Tempo). signatura: 54 H 210213, kniha je součástí příručky Referenčního centra (RC 336(437./.2) COM)

V tomto okamžiku máme k dispozici ročenku pro rok 1942, pokud byste měla zájem, můžete si tuto publikaci prohlédnout v Referenčním centru NK ČR, kde je uložena v příruční knihovně. Podmínkou pro využívání příručních knihoven v jednotlivých studovnách je platný čtenářský  průkaz NK ČR nebo jednodenní vstupenka (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98,
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_kr_pril1.htm). Referenční centrum je otevřené od pondělí do soboty (9-19h), čtenářský průkaz, případně vstupenku je možné získat v Hale služeb. Kompletní provozní dobu NK ČR naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Provozni_doba&submenu3=65.
Další ročníky finanční ročenky Compass jsou uloženy v Centrálním depozitáři Hostivař (CDH), objednali jsme tři svazky z Vámi uvedeného období 1918-1938.
Knihy expedované z CDH jsou bohužel v Klementinu dostupné až následující pracovní den po 12.hodině. Jakmile budeme mít knihy k dispozici, budeme Vás informovat, zda i v jiných ročnících jsou informace o firmách stejně strukturovány.

Historii některých nakladatelství se věnují i diplomové práce, je možné, že obsahují i informace o ekonomické situaci podniku. Nalezli jsme např. tyto práce:
* ZAJÍCOVÁ, Ivana: Novinářský koncern Tempo a jeho deníky. Diplomová práce na FSVP UK, Praha 1969
* PEŠKOVÁ, Libuše. Publikační činnost nakladatelství Melantrich od založení do vzniku 2. světové války. Praha, 1975. DP ÚISK ED-43/75.

Dalším zdrojem informací by pro Vás mohly být přímo originální dokumenty shromážděné v archivech (např. Národní archiv, Památník národního písemnictví), ale jak jste uvedla, tyto informace již znáte. Dějinami českých nakladatelství se zabývá v Ústavu pro českou literaturu PhDr.Aleš Zach (http://www.ucl.cas.cz/bio_AlesZach.html), snad by Vám mohl doporučit další zdroje.

Doplnění:

Dobrý den, získali jsme z Centrálního depozitáře Hostivař dva svazky ročenky Compass, a to:

* Compass : finanzielles Jahrbuch. 1923. Band II, Tschechoslovakei. Wien : Rudolf Hanel, 1923. s. 734-758 [kapitola Papier- und Druck-Industrie]. signatura: 13 H 384/1923 II.

* Compass : finanzielles Jahrbuch = finanční ročenka. 1933. Band I,  [Čechechoslovakei]. Praha : Compassverlag = Nakladatelství Compass, 1933. s. 1140-1176 [kapitola Papier- und Druck-Industrie]. signatura: 13 H 384/1933 I.

Struktura informací je shodná s ročenkou pro rok 1942.Pokud byste měla zájem, můžeme Vám tyto dva svazky nechat připravit do Všeobecné studovny
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_vseob_stud.htm) na Vaše jméno.
Podmínkou pro studium dokumentů je platný čtenářský průkaz (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&submenu3=98),
který je vystavován v Hale služeb
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_hala_sluzeb.htm).

Další ročníky Compassu si můžete objednat prostřednictvím naskenovaného Generálního katalogu I (http://katif.nkp.cz/Katalogy.aspx?katkey=010GK1 >> skříň Clas - Červh >> zásuvka Comc-Coneu >> záznam č. 720). Vzhledem k dlouhému období, po které byl Compass vydáván, jsou informace o jednotlivých ročnících a v nich vydaných svazcích obsaženy na 9 lístcích, mezi těmito lístky se můžete pohybovat pomocí šipek umístěných na horní liště nad naskenovaným katalogizačním lístkem. Pro konkrétní rok vycházelo vždy více svazků rozdělených podle zemí (Československo, Rakousko, Jugoslávie, Maďarsko atd.), pro Československo kromě Finanzielles Jahrbuch vycházela v pozdějších letech i část označená Industrie Jahrbuch, která však neobsahuje údaje finančního charakteru. Při objednání svazků je tedy vždy nutné si podrobně přečíst informace obsažené na jednotlivých lístcích v Generálním katalogu.
Odkaz na objednávku najdete v levém horním rohu naskenovaného katalogizačního lístku. Do objednávky je nutné u jednotlivých let uvést i o jaký svazek máte zájem.  Pokud vyplníte do objednávky Váš e-mail, systém Vás bude průběžně informovat o stavu objednávky. Jak jsme již uvedli, tato publikace je uložená v Centrálním depozitáři Hostivař, knihy tedy bývají k dipozici až následující pracovní den po 12.hodině. Pro objednávání v naskenovaných katalozích není nutné mít platný čtenářský průkaz, pro samotné studium je však již nezbytný.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2009 10:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu