Ročenky pracovních neschopností

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se touto cestou zdvořile zeptala, zda nevíte, kde bych mohla najít
statistické údaje a rozbory týkající se nemocenského pojištění a pracovních
neschopností u našich sousedů - Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo,
Rakousko.Zkoušela jsme to na všech možných www.stránkách evropské unie, ale
nedaří se mi.

Odpověď

Dobrý den,

řadu informací o nemocenském pojištění a pracovních neschopnostech u Vámi jmenovaných státu naleznete volně na internetu, např. na stránkách národních statistických úřadů, ministerstev, orgánů, které se věnují sociální politice
atd.:

Německo:
* statistiky -
http://www.bmg.bund.de/cln_169/nn_1168682/DE/Gesundheit/Statistiken/gesetzli
che-krankenversicherung__node.html?__nnn=true
* informace o nemocenském pojištění v němčině a angličtině - http://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/krankenversicherung/index.html
* statistická ročenka pro rok 2009 -
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Naviga
tion/Publikationen/Querschnittsveroeffentlichungen/Jahrbuch.psml
* statistický portál - http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/
*  GKV-Spitzenverband  -
http://www.gkv-spitzenverband.de/Presse_Zahlen_und_Grafiken.gkvnet,
http://www.gkv-spitzenverband.de/Presse_GKV_Kennzahlen.gkvnet
* federální Gesundheitsberichterstattung des Bundes shromažďuje data z oblasti zdravotnictví - http://www.gbe-bund.de/gbe10/pkg_isgbe5.prc_isgbe?p_uid=gast&p_aid=86293515&
p_sprache=E
* http://www.sozialpolitik-aktuell.de/

Rakousko
* portál Österreichische Sozialversorgung - http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/start/startWindow
?p_tabid=1&p_menuid=2&action=2
* části Service obsahuje i statistiky -
http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/c
msWindow?p_tabid=5&p_menuid=931&action=2

Slovensko
* Sociálna poisťovna - http://www.socpoist.sk/statistiky/1612s
* Štatistický úrad SR - http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=45 - sekce Zdravie obsahuje odkazy na řadu publikací, tabulek, grafů s údaji o pracovní neschopnosti

Polsko
* Social Insurance Institution -  http://www.zus.pl/files/english.pdf
* Central Statistical Office -
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1899_ENG_HTML.htm

Maďarsko
* Hungarian Central Statistical Office - http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,119919&_dad=portal&_schema=PORTA
L, na portálu je možné vyhledávat i v angličtině

European Working Conditions Observatory (zprávy z evropských zemí) - http://www.eurofound.europa.eu/ewco/subjects/Absenteeism.htm


Dalším zdrojem informací pro Vás mohou být články a knihy. Z českých zdrojů bychom Vám např. doporučili využít Katalog Knihovny Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fgen.wis,
http://www.vupsv.cz/index.php?p=charakteristika_a_cinnost&site=default). Do jednotlivých polí můžete např. zadat slova nemocensk, pojištěn (u zadaných termínů jsou automaticky doplňovány koncovky) a např. německ. Na stránkách Národní knihovny ČR naleznete volně přístupný katalog NKC a článková bibliografie ANL, bohužel jsme v těchto zdrojích k tomuto tématu příliš dokumentů nenalezli (http://sigma.nkp.cz).

Národní knihovny jednotlivých států většinou evidují ve svých online katalozích knižní produkci dané země, volně dostupná je u některých knihoven i národní článková bibliografie: Rakousko (katalog - http://www.onb.ac.at/ev/catalogues/index.htm), Německo (katalogy - http://www.d-nb.de/sammlungen/index.htm), Polsko (katalog, článková bibliografie - http://bn.org.pl/en/catalogues-and-bibliographies/bibliographies-online/),
Slovensko (katalog - http://www.snk.sk/?on-line-katalog-snk, článková bibliografie - https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw_45_1/chameleon?skin=clanky),
Maďarsko (národní bibliografie - http://mnb.oszk.hu/index.php).
Články s touto tematikou by mohly být obsaženy i v různých licencovaných databázích, k nimž NK ČR pro své registrované uživatele zajišťuje přístup (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3), většina z těchto databází však není specializována pouze na evropské státy. Odborné články je možné volně vyhledávát i pomocí Google Scholar (http://scholar.google.com).

Zahraniční publikace, které se nenacházejí ve fondu vaší knihovny, je možné vypůjčit, případně zajistit kopie vybraných částí, z jiné české knihovny, pokud dokument není dostupný na území ČR, pak samozřejmě i ze zahraničí, prostřednictvím tzv. meziknihovní služby (http://www.knihovny.cz/co-knihovna-nabizi/sluzby/175-meziknihovni-sluzby).
Pro ověření dostupnosti vybraného dokumentu v ČR bychom Vám doporučili využít Souborný katalog ČR (http://skc.nkp.cz), Jednotnou informační bránu (http://www.jib.cz), Souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz), souborné katalog vyskoškolských knihoven a samozřejmě také katalog knihovny, kterou navštěvujete.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 07:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu