Řízení a správa společností

Text dotazu

Prosím o sdělení, zda máte v knihovně nějaké materiály(kniha,článek, apod...) související s tématem Řízení a správa společností v souvislosti s výkonností firmy a vlivu na její hodnotu.Materiály mohou být i v anglickém jazyce ( např. Corporate governance and effectiveness,Corporate governance and firm value, apod...).V případě, že máte uvedené materiály dostupné ve své knihovně, sdělte mi,prosím, přesnou citaci publikace, popřípadě cestu jak ji můžu vyhledat. Jestliže máte tip, na jinou knihovnu, kde můžu tyto informace nalézt, prosím o vaši radu.

Odpověď

Pro orientaci ve fondu (monografie, periodika, LP, CD, DVD) z let 1988-současnost využijte katalog Studijní a vědecké knihovny dostupný na http://aleph.svkpl.cz.
Služba Ptejte se knihovny neslouží pro vypracování rešerší. Tato služba je placená, viz. http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/cenik-sluzeb/ a lze ji sjednat osobně ve speciální studovně 1.p., po-pá 8-18 hod (viz http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/prezencni-pujcovani/specialni-studovna/). V období 19.12. 2005 - 1. 2. 2006 je knihovna pro veřejnost uzavřena.

Na ukázku Vám zasílám několik záznamů z elektronického katalogu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (pro potřeby této zprávy jsou záznamy upraveny dle ISO 690). Monografie lze půjčit dle běžných podmínek výpůjčního řádu.
AYYAGARI, Meghana. Does cross-listing lead to functional convergence : empirical evidence. Washington : World Bank, 2004. 64 s. Signatura SVK PK: 392a31588
CASSON, Herbert Newton. Jak zahájit a úspěšně rozvíjet podnikání. 1. vyd. Žilina : Ajfa + Avis, 1994. 133 s. ISBN 80-967198-1-5. Sognatura SVK PK: 31a58193
KISLINGEROVÁ, Eva. Rozbor výkonnosti firmy : případová studie. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2000. 112 s. ISBN 80-245-0027-2. Signatura SVK PK: 392a27389
KLESTIL, Jiří. Firma : teorie - management - správa. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1992. 144 s. ISBN 80-210-0488-6. Signatura SVK PK: 31a51355
MAŘÍK, Miloš. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku : ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, CF ROI. 2. vyd. Praha : Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. Signatura SVK PK: 31b10379
NEUMAIEROVÁ, Inka. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 215 s. ISBN 80-247-0125-1. Signatura SVK PK: 31a95441

Zdroje analytických informací (tzn. stati a články) z českého periodického tisku jsou shromažďovány např. v bibliografické databázi Česká národní bibliografie : články [CD-ROM] nebo plnotextové placené databázi TAMTAM firmy Anopress [online]. Zahraniční články jsou dostupné prostřednictvím částečně plnotextových licencovaných (placených) databází. Všechny tyto databázi Vám zpřístupníme ve speciální studovně 2.p. při osobní návštěvě (viz. http://www.svkpl.cz/databaze.htm). Plné texty v elektronické podobě je možno tisknout (3,- Kč/A4), odeslat e-mailem nebo uložit na disketu (9,- Kč/kus) či uložit na Vaše velkokapacitní paměťové zařízení (flash).

Na ukázku předkládám vybrané záznamy článků (struktura dle ISO 690):
DENIS, Diane K. a McCONNELL, John J. International corporate governance. Journal of Financial and Quantitative Analysis. Seattle : March 2003, vol. 38, no. 1, s. 1-36. Dostupné v SVK PK elektronicky v plném textu z licencovaného zdroje: ProQuest 5000
DLUHOŠOVÁ, Dana. Přístupy k analýze finanční výkonnosti firem a odvětví na bázi metody EVA - Economic Value Added. Finance a úvěr. 2004, roč. 54, č. 11/12, s. 541-559. ISSN 0015-1920. Tištěnou kopii možno samoobslužně vyhotovit čítárně, viz. http://www.svkpl.cz/citarna.htm.
KLÍROVÁ, Jana. Firmám chybí kodex řádné správy. Hospodářské noviny. 1998, roč. 42, č. 131, s. 7. (9.7.1998). Tištěnou kopii z dokumentu se signaturou SVK PK: 36a1920/98 možno samoobslužně vyhotovit ve studovnách SVK PK (čítárna, všeobecná studovna, speciální studovna 2.p.)
KLÍROVÁ, Jana. Jak pracují výbory představenstva a dozorčí rady. Moderní řízení. 2001, roč. 36, č. 7, s. 37-38. ISSN 0026-8720. Tištěnou kopii z dokumentu se signaturou SVK PK: 35a526/2001-2 možno samoobslužně vyhotovit ve studovnách SVK PK (čítárna, všeobecná studovna, speciální studovna 2.p.).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

06.12.2007 16:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu