retrakt

Text dotazu

Prosím o vysvětlení výzamu slova retrakt. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, slovo retrakt jsme nalezli jako synonymum k pojmu retraktní právo. Výklad je z publikace: Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 21 díl, R-Rozkoš. V Praze : J. Otto, 1904, s. 607.

"Retraktní právo čili retrakt (něm. Retrakt, Losungsrecht, Näherrecht, Nähergeltung, Einstandsrecht, Zugrecht, Beispruchsrecht) jest věcné právo k cizímu pozemku, podle něhož jistá osoba (retrahent, Nähergelter) při prodeji pozemku jest oprávněna vkročiti v trh, t. j. žádati, aby prodávaný pozemek prodán byl jenom jí, ovšem za splnění podmínek nabízených třetím (jiným) kupcem. Práva jednotlivých národů znají rozličné druhy retraktních práv.
Nejobyčejnější jest t. zv. retrakt rodinný (retractus gentilitius, Erblosung), který náleží zákonným dědicům prodavačovým v příčině nemovitostí zděděných po předcích. Jiný jest retrakt obcový (retractus ex jure incolatus, Territorialretrakt, Marklosung, Landlosung), který náleží členům obce vzhledem k nemovitostem jiných členův obce, dále retrakt sousedský (retractus commetaneorum, r. ex jure vicinitatis, Nachbarlosung), t. j. retrakt, jenž náleží členovi obce v příčině pozemků hraničících s pozemky jeho, retrakt spoluvlastnický (r. ex jure condominii, Ganerbenrecht), t. j.
retrakt náležející spoluvlastníkům pozemku v příčině prodávaných dílů druhých spoluvlastníkův, atd. V právě českém retrakt nazýval se ssutím dědin."

V právnických slovnících, které jsou dostupné v příruční knihovně Referenčního centra NK ČR, jsme bohužel tento termín nenalezli. Procházeli jsme tyto publikace:
* BLACK, Henry Campbell. Blackův právnický slovník. 6. vyd.. Praha : Victoria Publishing, 1993. 2 sv

* MADAR, Z. a kolektiv. Právnický slovník. 5., přeprac. vyd.. Praha : Panorama, 1988. 2 sv.

* MADAR, Z. a kolektiv. Slovník českého práva. Praha : Linde, 1995. 2 sv.

Můžete také využít, popř. pouze nahlédnout na některé internetové stránky zabývající se právem a právním poradenstvím:
http://www.poradna.vecerniskola.cz/
http://poradna.society.cz/
http://www.autoweb.cz/pravni-poradna-bezplatna/
http://www.pravoonline.cz/.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.10.2008 14:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu