řetězový prodej, keťas

Text dotazu

Dobrý den, prosím můžete vysvětlit pojem "řetězový prodej"; s tím má souviset i výraz "keťas" - z němčiny "die Kette" (řetěz).Zajímá mne,kdy toto vzniklo, jak to probíhalo, příp.jak bylo postihováno.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, pojem keťas, případně keťasina, keťasovat nebo keťasit skutečně vychází z německého výrazu Kettenhändler, tj. řetězový obchodník. Výraz keťas se objevil za 1. světové války.  Hanlivě byl takto označován zmíněný řetězový obchodník a později i (po)válečný spekulant a zbohatlík či lichvář.

Řetězový obchod charakterizuje Ottův slovník naučný nové doby jako zvláštní druh spekulačních obchodů - ponejvíce se zbožím denní potřeby- vzniklý za první světové války. Při rychlém vzestupu poptávky po zboží bylo zboží prodáváno nikoliv spotřebitelům, nýbrž na další prodej osobám, které nákup a prodej zboží prováděly, aniž zboží efektivně přejímaly. Opětovaným zařazováním nových, hospodářsky úplně zbytečných článků do distribučního řetězce se cena zboží neúměrně zvyšovala o spekulační zisky řetězových obchodníků. Z toho důvodu byl též řetězový obchod jako hospodářsky nezdravý státem všemožně potírán.

K období první světové války se vztahuje velké množství dokumentů, bohužel ne vždy jsou zahrnuty i podrobnější informace o zásobování potravinami a dalším zbožím v zázemí válčících států. Budeme ještě dále pátrat a o výsledcích hledání Vás budeme informovat.

použitá literatura:
* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 249. ISBN 80-7106-242-1.
* TRÁVNÍČEK, František. Slovník jazyka českého. 4.přeprac.vyd. Praha : Slovanské nakladatelství, 1952. s. 650.
* HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. s. 224.
* Příruční slovník jazyka českého. Díl II, K-M. V Praze : Státní nakladatelství, 1937-1938. s. 107.
* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 3, svazek 1. Praha : Novina, 1934. s. 499.
* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Díl 5, svazek 1. Praha : Novina, 1938. s. 586.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.12.2009 14:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu