Restaurování

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, jakým způsobem se restaurují staré, nalezené a vzácné knihy (např. Kosmova nebo Dalimilova kronika) a jak průměrně dlouho tento proces trvá? A kolik lidí na jedné takové knize může pracovat?

Odpověď

Dobrý den,

restaurování a konzervace vzácných písemných památek je nesmírně složitá a náročná činnost, která vyžaduje zodpovědný přístup při řešení problémů s těmito procesy souvisejícími, zejména pak při volbě strategie restaurátorského či konzervátorského postupu. Nevhodné či dokonce špatné rozhodnutí může mít v tomto směru nedozírné negativní následky nebo naopak dobře zvolený postup může ohrožený dokument zachránit před zničením či alespoň stabilizovat jeho stav a zabránit probíhající degradaci.

Při rozhodování a volbě metod je nezbytná spolupráce celé řady odborníků různých oborů. Kromě restaurátorů-konzervátorů to jsou zejména chemici-technologové a další výzkumní pracovníci z oblasti přírodních věd a samozřejmě i vědci různých historických disciplín.

Proces restaurování může probíhat po dobu několika měsíců, samozřejmě záleží na velikosti knihy a stupni jejího poškození. Restaurování menší knihy může trvat 2-3 měsíce, u velké knihy maximálně do jednoho roku.

Podrobnější informace o procesu a postupech restaurování knih jsou k dispozici na stránkách Restaurátorského oddělení Národní knihovny ČR (http://www.nkp.cz/restaur/altnk.htm), případně můžete využít některý z níže uvedených pramenů či internetových odkazů:

* ĎUROVIČ, Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha ; Litomyšl: Paseka, 2002. 517 s.: il.

* GREENFIELD, Jane. Books : Their Care and Repair. New York: H.W. Wilson, 1992. 8, 204 s.

* ARNOULT, Jean-Marie et al. La restauration des livres manuscrits et imprimés : principes et méthodologie. Paris : Bibliothèque Nationale, 1992. 96 s. : il. ; 24 cm. (Pro Libris). ISBN 2-7177-1865-6.

* JOHNSON, Arthur W. The Practical Guide to Book Repair and Conservation. London: Thames and Hudson, 1988. 111 s.

* MIDDLETON, Bernard C. The Restoration of Leather Bindings. Chicago: American Library Association, 1972. 19, 199 s. : il. (Library Technology Program Publication ; No. 18) (Conservation of Library Materials).

* LAVENDER, Kenneth. Book repair: a how-to-do-it manual / Kenneth Lavender. -- 2nd ed.. -- New York : Neal-Schuman Publ., 2001. -- 269 s. : il.. -- (How-to-do-it manuals for librarians. No. 107). ISBN 1-55570-408-5

* Konzervace Jenského kodexu. Praha : Panorama, 1986. 58 s : Foto. (Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie)

* Restaurování knižních památek. Část 1., Záchrana našeho dědictví. In: Print & Publishing. ISSN 1210-3187. Roč. 2, č. 4 (1993), s. 46-47.

* DVOŘÁKOVÁ, Jana. Restaurování Pražské bible. In: Informační bulletin Národní knihovny ČR. Č. 11(2004), s. 8-14.

* DVOŘÁKOVÁ, Jana. Restaurování Pražské bible z r. 1488. In: Bulletin plus. ISSN 1212-6195. Č. 2 (2004), s. 6-9.

* http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/restaurovani-knih-trva-mesice-knihy-se-koupou-i-znovu-siji/462866&id_seznam=561

* http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004022136

* http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/ko-1997-1/clanek/kniha---jeji-restaurovani-a-konzervace/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.12.2010 09:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu