Restaurace a veřejné domy v Hradci Králové

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě, kolik hospod a veřejných domů bylo na "starém městě" (dnešní Velké a Malé náměstí a přilehlé ulice) v 19. století.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

počet hostinců, hospod a výčepů na starém městě se neustále měnil. Právo vařit pivo měly téměř všechny domy v centru. Podmínky se ale postupem času měnily a bylo nutné žádat o speciální povolení. Výčepy tedy neustále vznikaly a zase zanikaly. V roce 1830 se uvádí 42 výčepů a v roce 1864 38 pivních a 5 kořalečných výčepů. Po důkladném prostudování knihy Zdeňka Doubka Starý Hradec Králové dům od domu jsem zjistila, že se alespoň po nějakou dobu pivo čepovalo téměř v každém druhém domě. Odhadovala bych tedy počet výčepů v 19. století na 30 - 50. Níže přikládám také seznam domů, ve kterých se na starém městě nacházely hostince, výčepy a vinárny.

Co se týče veřejných domů, přesná čísla veřejných domů v 19. století neznáme. Jiří Malina ve svém seriálu Královéhradecké obrázky píše, že v roce 1905 byla prostituce vykázána na periferii a zároveň byla zakázána ženská obsluha v hostincích, v té době měl Hradec Králové 13 nevěstinců. Před touto regulací bylo běžné, že v hospodách byla tzv. "ženská obsluha", tedy prostitutky, které někdy odváděly část výdělku hostinskému. Jiří Malina také píše, že přesný počet nevěstinců před rokem 1905 není znám, ale že se nacházely hlavně ve Svatodušní ulici.

 

Seznam domů, ve kterých fungovaly výčepy a hostince:

 • Velké náměstí čp. 17 – výčep piva a kořalky – 1858 výčep uzavřen, 1874 opět otevřen výčep smiřické firmy Malburg
 • Malé náměstí čp. 2 - hospoda, výčep a kořalna „F. Posadovského“, předtím název „U Kulhánků“
 • Malé náměstí čp. 5 – hostinec, kterému se říkalo „činkve“ (navštěvovali ho italští vojáci pluku „Nobile“, poté se hospodě říkalo „Pětka“
 • Malé náměstí čp. 10-11 - zájezdní hostinec „U Černého koně“
 • Malé náměstí čp. 25 - zájezdní hostinec „U Modré hvězdy“
 • Malé náměstí čp. 30 – zájezdní hostinec „U Zlatého beránka“
 • Velké náměstí čp. 36 – výčep piva „U Prince“ (od r. 1844, pohostinská koncese zrušena cca 1897)
 • ulice Karla Tomana čp. 41 – od 1848 hostinec – různí majitelé, 1866 ho koupil Vachek – hostinec „U Sokola“; později noví majitelé Urnerovi – „U Urnerů“
 • ulice Karla Tomana čp. 43 – 1859 majitel Josef Jedlička – hospoda „U Paraplete“
 • Rokitanského čp. 67 – 1830 – povolení čepovat pivo, 1853 hostinským Antonín Opatrný, později se stala z výčepu restaurace „Na Pavlači“, někdy v 80. letech 19. století hostinec zrušen
 • Rokitanského čp. 68 – od r. 1823 byl v domě výčep piva; 1887 koupil dům Jan Vacek – hostinec „U Vacků“
 • Rokitanského čp. 72 – 1830 povolen výčep piva, vína a kořalky v domě (zanikl neznámo kdy)
 • Rokitanského čp. 74 – někdy ve 30. letech 19. století – vinárna – vyhlášená
 • Rokitanského čp. 75 – zájezdní hostinec „U Zlaté podkovy“
 • V Kopečku čp. 78 – 1838 – 1855 výčep piva
 • V Kopečku čp. 79 – 1839 panu Janu Härtlovi povolena živnost s prodejem piva a kořalky, potom se střídali hostinští
 • V Kopečku čp. 86 – zájezdní hostinec „U Zeleného stromu“
 • V Kopečku čp. 89 – hostinec „Beseda“, později „Na Schůdkách“
 • Dlouhá čp. 96 – v 60.-70. letech 19. století tu byla hospoda „Drátenická beseda“, 1875 přejmenováno na „Zlatá husa“, 1892 hospoda uzavřena
 • Dlouhá čp. 99 – hostinec „U Kašinky“ (1836 povolen výčep piva, uzavřen 1910)
 • Dlouhá čp. 104 – hostinec „V Tunelu“ a v zadní části Plzeňská pivnice
 • Dlouhá čp. 106 – hostinec „U České lípy“ – také tu byly prostitutky, na které si stěžovalo okolní obyvatelstvo pro velice neslušné chování na zadním dvoře (od r. 1865 tu bylo zakázáno zaměstnávat ženy a podezřelé osoby)
 • Dlouhá čp. 109 – 1847 povolení k výčepnictví, 1864 tu provozoval hospodu „U Slunce“ Antonín Šrůtek (měl dekret na prodej piva od r. 1850)
 • Malé náměstí čp. 112 – hospoda a zájezdní hostinec „U Ponců“/“U Zlatého hroznu“
 • Kavčí plácek čp. 121 – 1859 zřízena restaurace a lázně, 1883 dům prodán a poté tu vznikl Lutherův ústav
 • Kavčí plácek čp. 122 (dnes již zbouraný) – 1859 – hostinec „U Sokola“, 1864 vyhořel, ve 20. století hostinec obnoven
 • Malé náměstí čp. 123 – 1850 povolen výčep piva, 1855 zakázán, později znovu obnoven, pivo se čepovalo v jedné místnosti výhradně s „dámskou„ obsluhou; výčep byl zrušen 1908, domu se říkalo „U Bradyů“
 • Velké náměstí čp. 134 – hostinec „U Lva“ – zavřeno 1891
 • Velké náměstí čp. 135 – výsadní hospoda „U Zlatého lva“
 • Velké náměstí čp. 142 – vinárna
 • Tomkova čp. 144a (dnes čp. 953) – hostinec „U Petříčků“ později „U Koubů“
 • Velké náměstí čp. 148 – hostinec s oprávněním pro ubytování cizinců
 • Špitálská čp. 150 – hostinec „U Černého orla“ – 1895 výčep zrušen
 • Velké náměstí čp. 153 – 1. polovina 19. století povolení k čepování piva a malý pivovárek
 • Velké náměstí čp. 159 – 1854 povolen výčep piva
 • Velké náměstí čp. 165 – hostinec (dnes restaurace Pod Věží)
 • Tomkova čp. 175 – hostinec „U Pěti stehen“ (dnes Na Hradě)
 • Tomkova čp. 180 –hostinec (dnes U České koruny)
 • Tomkova čp. 182 – hostinec
 • Tomkova čp. 183 – 1849 povolen prodej piva, 1857 dům prodán
 • Tomkova čp. 188 hospoda „U Beků“
 • Špitálská čp. 193 – hostinec
 • dnes již zbořený dům čp. 196 na nároží Tomkovy a Klicperovy ulice – výčep piva, později i noclehárna pro krajánky, pekaře, krejčí, obuvníky, mlynáře a truhláře spojená s výčepem; hospoda uzavřena 1892
 • dnes již zbořený dům čp. 197 v Dlouhé ulici – hostinec, první nekuřácká restaurace v Hradci Králové
 • Dlouhá čp. 200 – 1836 povolen výčep piva – patrně ne na příliš dlouho
 • Tomkova čp. 203 – od 1847 výčep piva, nízká úroveň, uvádělo se, že to byla obskurní hospoda s dámskou obsluhou, tehdy se jmenoval „U Váňů“, zanikl asi 1885 (Aleš Doubrava uvádí rok 1855)
 • Úzká čp. 205 – výčep piva, zrušen 1865
 • Úzká čp. 210 – hostinec „U Růže“, později „U Krásné paní“

Použité zdroje

DOUBEK, Zdeněk. Starý Hradec Králové dům od domu. 1. vyd. Hradec Králové: AXA, 2009. 371 s. ISBN 978-80-904448-0-5.

MALINA, Jiří. Hospody, hostince a výčepy a jejich pojmenování. In: Královéhradecké obrázky. Díl 2. 1. vyd. Hradec Králové: J. Hrůza, 2006, s. 160-161. ISBN 80-903021-4-9.

BROULÍK, Petr. Stoleté hospody: příběhy východočeských hostinců, které nestárnou: seriál MF Dnes. Hradec Králové: P. Broulík: Redakce MF Dnes, 2009. ISBN 978-80-254-5928-7.

MALINA, Jiří. Královéhradecké obrázky (201): Za svitu červených lucerniček. Hradecké noviny. 2004, roč. 13, č. 80, příloha Víkendová káva, č. 14, s. 4. ISSN 1210-602X.

KRÁTKÝ, Jiří. Pozoroval neplechu nemravnou. Hradecké noviny. 1994, roč. 3, č. 5, s. 9. ISSN 1210-602X.

PROKOPOVÁ, Karolína. Hostinská zařízení na přelomu 19. a 20. století v Hradci Králové. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/21622[…]toleti_v_Hradci_Kralove.pdf

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Hradec Králové

Knihovna

Knihovna města Hradce Králové

Datum zadání dotazu

20.10.2017 19:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu