resocializace pachatelů

Text dotazu

Dobrý den,
pracuji na své diplomové práci jejíž téma zní: Resocializace pachatelů, kteří týrali děti. Tímto se na Vás obracím s prosbou zda mi můžete doporučit literaturu, která se zaobírá právě resocializací jak v ČR tak i v zahraničí.
Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

publikaci, který by se zabývala přímo resocializací pachatelů, kteří týrali děti, jsme nenašli. Existuje však poměrně široké množství literatury, která se zabývá resocializací obecně, může zde být samozřejmě zmíněno také Vaše téma. Níže Vám uvádíme zdroje pro hledání literatury spolu s příklady vyhledaných titulů.

 

Jedním ze základních zdrojů jsou katalogy volně dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ . Pro monografie jsou nejvhodnější katalog Národní knihovny ČR a Souborný katalog ČR (obsahuje záznamy titulů z většiny českých knihoven). Níže Vám uvádíme některé dohledané knihy ze Souborného katalogu ČR:

* BIEDERMANOVÁ, Eva a PETRAS, Michal. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 98 s. Studie. ISBN 978-80-7338-115-8. Dostupné také z: http://www.ok.cz/iksp/docs/390.pdf.

* ŠNEK, Radim. Osobnost pachatele trestné činnosti jako určijící faktor resocializace = <<The >>Criminal Perpetratorś Personality as a Determinative Factor of Resocialization. Opava: [vl. nákl.], 2007. 49 s.

* LEŠKOVÁ, Lýdia. Sociálny pracovník v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. V Tribunu EU 1. vyd. Brno: Pre Teologickú fakultu Košice, Katolícku univerzitu v Ružomberku vydal Tribun EU, 2013. 135 s. Librix.eu. ISBN 978-80-263-0554-5.

* PAPŠO, Peter. Resocializácia odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. 73 stran. Spoločenské a behaviorálne vedy. Zborníky, skriptá, učebné texty. ISBN 978-80-557-0150-9.

* DOLEŽALÍKOVÁ, Monika. Resocializace u osob ve výkonu trestu odnětí svobody = Resocialization by the person in execution of punishment. Opava: [vl. nákl.], 2010. 81 s.

* HOLLIN, Clive R., ed. Working with offenders: psychological practice in offender rehabilitation. Chichester: John Wiley & sons, 1996. xiv, 273 s. ISBN 0-471-95349-0.

* PALLONE, Nathaniel J., ed. Young victims, young offenders: current issues in policy and treatment. New York: The Haworth Press, inc., 1994. 237 s. ISBN 1-56024-703-7.

* HÁLA, Jaroslav, KRELL, Wolfgang a MÖLLER, Ewald. Quo vadis poena. 1. vyd. Praha: Triton, 2014. 170 s. ISBN 978-80-7387-779-8.

 

Dále na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ naleznete katalog ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících od r. 1991. Příkladem uvádíme:

* POLIŠENSKÁ, Veronika A. et al. Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2016, 60(4), s. 400-413. ISSN 0009-062X.

* BIEDERMANOVÁ, Eva. Je možné resocializovat osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou standardizované programy zacházení účinné?. Trestněprávní revue, 2013, 12(7-8), s. 180-184. ISSN 1213-5313.

* RYCHLÁ, Kamila. Dostat novou šanci. Psychologie dnes, 2007, 13(5), s. 20-23. ISSN 1212-9607.

* PAVLÁT, Josef. K posuzování možnosti resocializace pachatelů násilné trestné činnosti. Československá psychologie, 2003, 47(2), s. 173-179. ISSN 0009-062X. Dostupné také z: https://kramerius.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:472a0bd1-9414-4a55-8eaf-c3e66a8929b5.

* KALVODOVÁ, Věra. Několik poznámek k dlouhodobým trestům odnětí svobody a právu odsouzeného na resocializaci. Trestní právo, 1997, 2(10), s. 6-9. ISSN 1211-2860.

 

Pro uživatele NK ČR také předplácíme zahraniční licencované online databáze, ve kterých lze dohledat články z odborných zahraničních periodik. Seznam těchto zdrojů naleznete na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju . Pokud nejste naší uživatelkou a k těmto databázím nemáte přístup, zkuste se zeptat ve Vaší knihovně, ideálně vysokoškolské, tyto databáze by měla knihovna také nabízet. My jsme využili multioborovou databází Academic Search Complete:

* JAMES, C; et al. The Effectiveness of Aftercare for Juvenile and Young Adult Offenders. International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology. 60, 10, 1159-1184, Aug. 2016. ISSN: 0306624X.

* SCHINKEL, W. Discipline or Punishment? The Case of the Dutch Prison. Innovation: The European Journal of Social Sciences. 16, 3, 211-226, Sept. 2003. ISSN: 13511610.

* HARDING, R. Rehabilitation and prison social climate: Do 'What Works' rehabilitation programs work better in prisons that have a positive social climate?. Australian & New Zealand Journal of Criminology (Sage Publications Ltd.). 47, 2, 163-175, Aug. 2014. ISSN: 00048658.

* COYLEWRIGHT, J. NEW STRATEGIES FOR PRISONER REHABILITATION IN THE AMERICAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: PRISONER FACILITATED MEDIATION. Journal of Health Care Law & Policy. 7, 2, 395-422, Sept. 2004. ISSN: 10974768.

 

Pro vyhledání titulů jsme využili klíčové slovo resocializace, které můžete dle svých potřeb dále zpřesňovat dalšími vhodnými termíny. 

 

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.10.2016 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu