Resocializace a její možnosti u izolovaných osob

Text dotazu

Zajímalo by mě, v jaké literatuře bych se mohl dozvědět
podrobnější informace o případné resocializaci nebo jejích možnostech u osob
dlouhodobě izolovaných od společnosti a úspěšnosti této resocializace. Mám
na mysli například oběti dlouhodobého omezování osobní svobody nebo osoby
které vyrůstaly v divočině a podobně. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k tématu socializace izolovaných osob, především dětí, existují články a publikace, jedná se však převážně o zahraniční literaturu.

V českém jazyce již dříve vyšly obecněji pojaté knihy, jako například:

* LANGMEIER, Josef; MATĚJÍČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3., dopln. vyd. Praha : Avicenum 1974

* HELUS, Zdeněk. Psychologické problémy socializace osobnosti. 2.vyd. Praha : SPN, 1976

V zahraniční literatuře naleznete několik aktuálnějších publikací a článků. Jako příklad zde uvádíme:

* DAVIS, KINGSLEY. Extreme Social Isolation of a Child. The American Journal of Sociology, Vol. 45, No. 4 (Jan., 1940), pp. 554-565 (http://www.jstor.org/pss/2770265 )

* CANDLAND, Douglas Keith. Feral Children and Clever Animals: Reflections on Human Nature. New York: Oxford University Press, 1993.

* BENZAQUEN,Adriana S. Encounters with Wild Children: Temptation and Disappointment in the Study of Human Nature. Montreal: McGill-Queens University Press, 2006. 393 pp. ISBN 0-7735-2972-1

* SKUSE, David. Extreme Deprivation in Childhood. Theoretical Issues and a Comparative Review, Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol 25 ,page 543-572, 1984

Existují i internetové stránky věnované "vlčím dětem", kde dohledáte odkazy na další články a publikace.

http://www.feralchildren.com/en/index.php

http://www.feralchildren.com/en/listbooks.php?tp=1

Internetová stránka o socializaci:

http://www.delmar.edu/socsci/rlong/intro/social.htm

Další články a publikace je možné dohledat také přes Online licencované databáze NK ČR:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104   

Přístup k databázím mají všichni registrovaní čtenáři NK ČR. K většině databází je možný přístup i mimo knihovnu přes vzdálený přístup.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.05.2008 17:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu