rešerže

Text dotazu

Prosím o laické vysvětlení výrazu rešerže

Odpověď

Dobrý den,

termín rešerže není v odborných zdrojích nikde uváděn.

Předpokládáme, že máte na mysli termín rešerše.

V terminologické databázi KTD je uvedena tato definice:

.... Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů. Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie. Podle charakteru obsažených informací se rozlišuje dokumentografická nebo faktografická rešerše; rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument.....

Z výše uvedeného vyplývá, že rešerše je seznam relevantních dokumentů (knih, článků, statí, www stránek atd.), který byl vyhledán na konkrétní téma (předmět, osoba, událost atd.) v předem stanovených zdrojích, rešerše bývá v knihovnách zpracovávána na základě požadavku uživatele. Knihovny většinou nabízejí rešeršní služby jako službu placenou, využívají k tomu zdroje, které daná knihovna sama vytváří (např. online katalog, článková bibliografie) nebo zdroje, které pro své uživatele zprostředkovává (licencované české a zahraniční zdroje), případně lze využívat i zdroje dostupné na internetu nebo volný internet, např. Google scholar.

Rešerši také zpracovávají např. studenti při zadání tématu jakékoliv práce, odborní pracovníci, v podstatě se dá obecně říci, že před zpracováním jakékoliv práce na jakékoliv téma musí zpracovatel nejprve zjistit, co bylo na dané téma napsáno (většinou z těchto prací také vychází) a toto zjištění se děje pomocí zadání předmětu / kombinací několika předmětů ve vybraných zdrojích. Rešerše se mohou zpracovávat i z tištěných bibliografií, z různých kartoték, vždy záleží na tématu a nabídce zdrojů v konkrétní knihovně.

V bázi KKL http://aleph.nkp.cz/F/ jsou k tématu i tyto dokumenty:

Rešeršujeme pohodlne a bez problémov [elektronický zdroj] / Zuzana Halienová. In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 13, č. 4 (2009)

Doing things with information : beyond indexing and abstracting / Brian C.O'Connor, Jodi Kearns and Richard L.Anderson. -- Westport : Libraries Unlimited, c2008. -- xix, 241 s. : il

Vyhledávej, nebo se ztratíš, aneb jak důležité budou kvalifikované rešerše.[elektronický zdroj] / Rudolf Vlasák. In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 11, č.10 (2007)

Information retrieval : Informationen suchen und finden / Wolfgang G. Stock. -- München : Oldenbourg 2007. -- xi, 599 s

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.06.2011 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu