rešerše na téma historie vegetariánství a veganství

Text dotazu

Vážená/ý paní/pane,
chtěl bych Vás požádat o vyhotovení rešerše týkající se vegetariánství a veganství.
Mělo by se to týkat česky psané literatury na území České republiky od roku 570 př. n. l. do roku 2012 n. l.
Píši článek o historii veganství a vegetariánství na území České republiky.
O případných nákladech mne prosím informujte předem.
S pozdravem.

Odpověď

Dobrý den,

rešeršní služby patří v NK ČR mezi služby placené (https://www.nkp.cz/sluzby/reserse), poskytovány jsou na základě písemně uzavřené smlouvy, za každou započatou půlhodinu práce rešeršéra se účtuje 100,- Kč.  Rešerše jsou zpracovávány z volně dostupných bází NK ČR (http://aleph.nkp.cz), z licencovaných zdrojů (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju), tištěných bibliografií, lístkových katalogů atd.

Pro vyhledání dokumentů vydaných na našem území po roce 1900 je možné využít Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) - katalog obsahuje informace o české knižní produkci od roku 1900, záznamy starších knih jsou do katalogu průběžně doplňovány. Do vyhledávání stačí zadat dotaz vegetarián? or vegans?, pomocí rolovacího menu "Druh dokumentu"
můžete výsledky zpřesnit pouze na knihy, zašktrnutím volby "pouze dokumenty v češtině" se výsledky zúží jen na dokumenty v tomto jazyce. Tímto způsobem jsme vyhledali 86 záznamů, v téměř naprosté většině jde o kuchařky.
Alternativně můžete při vyhledávání českých knih využít i katalogy dalších knihoven (Souborný katalog ČR - http://skc.nkp.cz, katalog Zemědělské a potravinářské knihovny - https://kas.uzei.cz/), které mohou mít zvláště záznamy starší literatury z počátku 20. století, kvalitněji zpracované, tj. základní záznam identifikující dokument je vybaven i předmětovými hesly.

Informace o knihách vydaných před rokem 1900 jsou dostupné v dalších databázích a katalozích, v naprosté většině případů však v těchto zdrojích není možné vyhledávat podle předmětu:
* Bibliografie 19. století (https://retris.nkp.cz/) - naskenovaný katalog, vyhledávání je možné podle jména autora, případně podle názvu knihy, a to pouze v případě, že kniha nemá autora
* Knihopis Digital (http://db.knihopis.org/) - databáze českých starých tisků 1501-1800, záznamy zpravidla nejsou vybaveny věcným popisem
* Incunabula (http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/repertorium/index.html) - soupis českých prvotisků 1476-1500, soupis neumožňuje hledání podle tématu
* Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs

Historii stravování se věnuje např. kniha "Hlad a hojnost", vyskytují se v ní např. zmínky založení první Anglické vegetariánské společnosti v roce
1847 či zde jsou popsány různé etapy vývoje stravovacích návyků v dějinách, které požívání masa podporovaly nebo naopak zatracovaly. Z českého pohledu by pro Vás mohla být zajímavá kniha "Řasy, nebo knedlíky":
* MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost: dějiny stravování v Evropě. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2003. 227 s. ISBN 80-70106-560-9.
* FRANC, Martin. Řasy, nebo knedlíky? : postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha:
Výzkumné centrum pro dějiny vědy : Scriptorium, 2003. 304 s. ISBN 80-7285-029-6; 80-86197-46-8.

Přímo o historii vegetariánství a veganství na našem území jsme žádný článek či knihu nenalezli, pouze článek o vegetariánství na Slovensku (http://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=bmc91008736). Pro hledání článku Vám můžeme v tomto případě doporučit následující zdroje:
* BMČ - specializovaná bibliografie z oblasti medicíny (http://www.medvik.cz/bmc/,
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc)
* článková databáze specializované na oblast české historie (http://biblio.hiu.cas.cz)
* článková databáze specializovaná na oblast zemědělství a potravinářství
(https://kas.uzei.cz/)
* všeobecná článková databáze ANL (http://aleph.nkp.cz/cze/anl), kterou NK ČR budovala ve spolupráci s dalšími knihovnami v letech 1991-2010, výběrově může obsahovat též záznamy článků od roku 2011 dodané spolupracujícími
knihovnami.

Další články byste mohl nalézt v české plnotextové databázi Anopress (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju), která je v NK ČR přístupná pro registrované uživatele. Zpracování rešerší je u této databáze zakázáno, je tedy nezbytné, aby v databázi hledal už sám uživatel. Kromě databáze Anopress existuje i obdobná báze společnosti NewtonMedia (http://www.newtonmedia.cz/medialni-archiv).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.05.2012 08:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu