Rešerše - integrity of personality; Rorschach tests

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala na základní literaturu k pojmům integrity of personality; Rorschach tests. Nejlépe cizojazyčné zdroje a pokud existuje literatura ve které tyto dva pojmy korelují, jaké to jsou?

Odpověď

Dobrý den,

k nalezení cizojazyčných zdrojů k uvedeným tématům Vám doporučujeme především následující zdroje:

* katalogy na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ - jedná se především o katalog Národní knihovny ČR (NKC)  a Souborný katalog ČR (SKC)

* Jednotná informační brána (JIB) http://www.jib.cz/

* licencované online databáze - tyto zdroje nabízí vyhledávání především článků z odborných zahraničních periodik, často jsou dostupná i nová čísla (tedy např. z letošního roku) a jejich přístup je u většiny případů již v plném textu. Pro představu o těchto zdrojích se můžete podívat na seznam databází, které nabízí NK ČR pro své uživatele, viz http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju.

* dále je možné využít i volné vyhledávače typu Google Scholar - https://scholar.google.cz/

Ukázkou Vám uvádíme některé z vyhledaných dokumentů v Souborném katalogu ČR:

STORR, Anthony. The Integrity of the Personality. Harmondsworth: Penguin Books, 1966. 185 s. Pelican Books; A 603.

* obsah knihy http://web.flu.cas.cz/scan/323542028.pdf

Jediná kniha ze Souborného katalogu, která přímo obsahuje heslo "Integrity of Personality". Další tituly mají v obsahovém popisu klíčová slova typu osobnost, teorie osobnosti, psychologie osobnosti apod. Předpokládáme však, že i tyto knihy pro Vás budou užitečné.

* ENGLER, Barbara. Personality theories: an introduction. 9th ed. Australia: Wadsworth Cengage Learning, C2014. xxi, 504 s. ISBN 978-1-285-08886-0.

* SANDERS, Pete A. Person-centred therapy theory and practice in the 21st century. 1st publ. Herefordshire: PCCS Books, 2013. 28 s. ISBN 978-1-906254-68-1.

* FRIEDMAN, Howard S. a SCHUSTACK, Miriam W. Personality: classic theories and modern research. 5th ed. Boston: Pearson Allyn & Bacon, C2012. xxiii, 552 s. International edition. ISBN 978-0-205-05017-8.

 

* CHOCA, James P. The Rorschach inkblot test: an interpretive guide for clinicians. 1st ed. Washington, D.C.: American Psychological Association, C2013. vii, 281 s. ISBN 978-1-4338-1200-2.

* DE VOS, George A. a BOYER, L. Bryce. Symbolic analysis cros-culturally: the rorschach test. Berkeley: University of California Press, 1989. xiv, 531 s. ISBN 0-520-06086-5.

* EXNER, John E. The Rorschach: a comprehensive system. Volume 1, Basic foundations and principles of interpretation. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, C2003. xvi, 680 s. ISBN 0-471-38672-3.

Výše uvedené tituly jsou dohledatelné v Souborném katalogu ČR, jejich obsah je popsán klíčovými slovy, přip. některé mohou být doplněny naskenovaným obsahem knihy. Knihami přímo nelistujeme a neprocházím tak podrobně jejich obsah. Z tohoto důvodu není možné určit, zda jedna kniha obsahuje obě požadovaná témata, pokud tak není uvedeno v katalogizačním záznamu. Nejlepší by tak bylo, pokud byste prošla knihy sama, jelikož Vy lépe znáte téma, které Vás zajímá a můžete tak subjektivně posoudit užitečnost knih pro Vaše potřeby.

 

Příkladem také uvádíme některé z vyhledaných odborných článků z licencovaných online databází:

* BYLE, K; HOLTGRAVES, T. Integrity Testing, Personality, and Design: Interpreting the Personnel Reaction Blank. Journal of Business & Psychology. 22, 4, 287-295, June 2008. ISSN: 08893268

* PREISS, M; KRÁMSKÝ, D; PŘÍHODOVÁ, T. MORÁLNÍ USUZOVÁNÍ A JEDNÁNÍ JAKO SOUČÁST INTEGRITY OSOBNOSTI. : MORAL REASONING AND ACTING AS A PART OF INTEGRITY. E-psychologie. 8, 2, 11-28, Apr. 2014. ISSN: 18028853.

* SIEGMAN, AW. A "CULTURE AND PERSONALITY" STUDY BASED ON A COMPARISON OF RORSCHACH PERFORMANCE. Journal of Social Psychology. 44, 2, 173-178, Nov. 1956. ISSN: 00224545.

* ZUBIN, J. THE PROBLEMS OF QUANTIFICATION AND OBJECTIFICATION IN PERSONALITY MEASUREMENT: A SYMPOSIUM. Journal of Personality. 17, 2, 141, Dec. 1948. ISSN: 00223506.

* Rorschach protocol. International Journal of Psychoanalysis. 94, 5, 947, Oct. 2013. ISSN: 00207578.

K dohledání uvedených titulů a především nalezení dalších, Vám doporučujeme výše uvedené zdroje - převážně Souborný katalog ČR a licencované online databáze, které Vám hodně mohou posloužit, pokud požadujete převážně zahraniční literaturu. Pokud nejste čtenářkou NK ČR, zeptejte se ve Vaší knihovně /případně pokud jste studentka, tak na vysoké škole/, zda-li mají některé z licencovaných online databází k dispozici. 

 

 

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.09.2015 12:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu