rešerše

Text dotazu

Dobrý den, prosím o informace týkající se mého tématu geoparky. Toto téma mám zpracovat ve formě rešerše, bohužel nevím, jak přesně se rešerše píše, jaké má mít náležitosti? Jediné, co vím, že rešerše je soubor citací. Dále prosím o sdělení, zda je k dispozici odborná literatura týkající se geoparků. Geopark v ČR je pouze jeden a to Český ráj - Prachovské skály. Ale ve světe nevím. Předem děkuji!!!

Odpověď

Dobrý den, nejprve Vám doporučujeme využít knihovnu Vaší školy, kde Vám jistě pomohou se základní informací o rešerši a vyhledávání
http://www.vso-praha.eu/view.php?cisloclanku=2007020003

Termín rešerše, jeho výklad a případně odkaz na literaturu naleznete v terminologické bázi KTD http://sigma.nkp.cz/F

Rešerše:

Výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů. Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie. Podle charakteru obsažených informací se rozlišuje dokumentografická nebo faktografická rešerše; rešerše fixovaná na nosič se považuje za sekundární dokument.
[STRAKA-1990:152]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:140-142,291,292]
[MATOUŠOVÁ-1988:7-8,37]
[ČSN 01 0198-1972:I.1]

Z výše uvedeného vyplývá, že rešerše je přehled citací relevantních dokumentů, která je řazena podle stanovených kritérií. Každá rešerše by měla obsahovat titulní list, kde budou uvedeny základní parametry (název rešerše, podnázev, druh zahrnutých dokumentů, jazyk dokumentů, časové období, zdroje, hledaná klíčová slova / předmětová hesla, atd.).

Formální úpravou rešerše se zabývala ČSN 01 0198, která byla bez náhrady normalizačním úřadem zrušena.

Bibliografické citace jsou standardizovány, ve světě se používá více standardů (např. ISO, ALA, MLA). Pro střední Evropu je poměrně běžný standard ISO 690 (Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura) a ČSN ISO 690-2 (Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části).

Zdroje, které NK ČR zpracovává na základě práva povinného výtisku, jsou volně na webu naší knihovny. Zadáním předmětu / klíčového slova jsou vyhledány relevantní dokumenty (knihy - báze NKC, články - báze ANL - http://sigma.nkp.cz/F ), záznamy lze ukládat na PC nebo poslat na e-mail.
Knihovny zpřístupňují i licencované plnotextové (především zahraniční) zdroje, ovšem pouze registrovaným uživatelům.

Ze zahraničních zdrojů doporučujeme souborný katalog WorldCat - http://www.worldcat.org

Lze samozřejmě také vyhledávat na GoogleScholar a nalezené dokumenty pak citovat podle zvoleného standardu.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2009 13:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu