research-data services

Text dotazu

Dobrý den,
mohla bych se zeptat co je "research-data services" za službu? Co tato služba obnáší, k čemu a kdo ji používá a co je jejím cílem? Nabízí ji některá česká knihovna? Má tato služba český ekvivalent?

Odpověď

Dobrý den,

 

služba "research data services" (RDS) je poměrně novou službou, která vychází z potřeby zpracování a archivace výzkumných dat.

Jedná se o službu, která vychází ze životního cyklu samotných výzkumných dat - management informací/výzkumných dat. S podporou knihovny umožňuje autorovi zpracování, archivaci, organizaci, zpřístupnění, zveřejnění, ale i další vyhledávání a zpracovávání výzkumných dat.

Ze strany knihovny jde jednak o technologickou podporu RDS, ale též o informačně/konzultační služby RDS.

Služby jsou tedy od technologického zajištění bezpečného a trvalého úložiště, organizace dat, po odborné konzultace a podporu při vytváření vědeckých výstupů a zveřejňování výsledků výzkumu.

Tato problematika je doménou především vědeckých a vysokoškolských knihoven. Převážně se jedná o uchovávání a zpřístupňování dat pro vlastní vědeckou komunitu.

O službě RDS pojednává v kapitole 10.6.1 ve své disertační práci "Specializované knihovny v 21. století - entitně-relační model a model systému služeb knihovny" PhDr. Radka Římanová.

V českém prostředí zatím tato služba není poskytována a nemá zdá se zatím žádný ekvivalent.

Na evropské úrovni se problematikou vyhledatelnosti a využitelností výzkumných dat a publikací zabývá aktuálně projekt OpenAIRE (https://www.openaire.eu/) financovaný EU.

"OpenAIRE je projekt, jehož cílem je vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup k výsledkům (recenzovaným výzkumným článkům) vědeckých projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Tato platforma poskytuje síť volně přístupných archivů a nabízí bezplatný online přístup ke znalostem, které vyprodukovali vědci na základě evropských grantů" (https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/openaire/).

Na projektu participuje řada evropských knihoven (https://www.openaire.eu/project-partners/). V ČR je to Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (https://www.openaire.eu/technical-university-of-ostrava-vb-tuo-ostrava-poruba) a Masarykova univerzita v Brně (https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/40467).

Prezentace výzkumu v oblasti RDS v evropských akademických knihovnách je k dispozici zde: https://libereurope.eu/blog/2016/10/13/research-data-services-europes-academic-research-libraries/

Několik zahraničních knihoven poskytujících službu RDS zde:

https://www.ucl.ac.uk/research-it-services/research-data-services

https://library.columbia.edu/services/research-data-services.html

https://www.lib.umich.edu/research-data-services

 

Použité zdroje

Podloucká, Karolina. OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) - infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě. Informace [online]. 2016, č. 1 [cit. 2019-04-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/openaire/.

ŘÍMANOVÁ, Radka. Specializované knihovny v 21. století - entitně-relační model a model systému služeb knihovny. Disertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupný také z digitálního archivu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/104230.

TENOPIS, C. et al. Research Data Services in European Academic Research Libraries. LIBER Quarterly, 2017, 27(1), 23-44. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10180. Dostupný též z: https://www.liberquarterly.eu/article/10.18352/lq.10180/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.04.2019 13:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu