represe a perzekuce

Text dotazu

Dobrý den,
jak byste formurovali rozdíl mezi politickou represí a perzekucí?

Odpověď

Dobrý den,

slovníky českého jazyka se shodnou na tom, že slovo „perzekuce“ označuje: „pronásledování pro příslušnost národní, rasovou, politickou apod.“ (cituji dle Slovníku spisovného jazyka českého). Represi definují slovníky jako „užití, užívání moci, násilí jako prostředku k potlačení, potlačování“ nebo „útlak, potlačovací, donucovací akt“ (Slovník spisovného jazyka českého). Také bývá slovo „represe“ používáno ve významu odvety, odvetného opatření.

Rozdíl mezi oběma pojmy je tedy poměrně nepatrný. Represe je obecnějším termínem, který v sobě zahrnuje jakékoli užívání násilí s účelem potlačení uskutečňovaného nebo možného nežádoucího chování. Perzekuce by dle uvedených definic byla specifickým druhem represe, zacílené na příslušníky konkrétní skupiny. Zdá se také, že slovo „perzekuce“ v sobě nese jisté negativní hodnocení aktu, který označuje – zatímco slovo „represe“ má neutrální význam.

Prověřené zdroje:

Havránek, B. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého. Praha : Academia, 1989.

Příruční slovník jazyka českého. Praha: Statni nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957.

 Trávníček, F.: Slovník jazyka českého. Praha : Slovanské nakladatelství, 1952.

Jazykové dotazy zodpovídá i Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/; telefonní poradenství je bezplatné).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.01.2014 17:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu