Relevantní zdroje na maturitní práci

Text dotazu

Dobrý den, čeká mě psaní maturitní práce. Téma mám Národní technická knihovna v Praze. A rád bych věděl nějaké relevantní zdroje, které by mi mohly pomoct při psaní.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

prohledali jsme elektronický katalog Národní knihovny, uvedené publikace by měly být u nás dostupné k prezenčnímu studiu:.

Jelikož nevíme, jakým obdobím historie Národní techniké knihovny (dříve pod názvem Státní technická knihovna) se zabýváte, sestavili jsme seznam sestupně chronologicky od nejnovější publikace:

 

1.            BRYCHTA, Roman et al. Národní technická knihovna = National Technical Library = Bibliothèque technique nationale = [Guo li ke xüe ji shu tu shu guan] = Biblioteca Técnica Nacional: 50°6'14.376"N, 14°23'26.613"E. [Praha]: Národní technická knihovna, [2009]. 189 s. ISBN 978-80-86504-19-3.

2.            ČERNÁ, Marie Ludmila, ed. Vzácné staré knihy ve Státní technické knihovně v Praze. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 344, [3] s., [76] s. obr. příl. Publikace státních vědeckých knihoven.

3.            DEWETTEROVÁ, Helena, ed. aj. Služby Státní technické knihovny v Praze. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací - Státní technická knihovna, 1990. 44 s.

4.            Průvodce Státní technickou knihovnou: film natočený u příležitosti 280. výročí založení knihovny [videozáznam]. Praha: Státní technická knihovna, ©1998. 1 videokazeta (34 min.).

5.            HORÁKOVÁ, Věra. Seznam mikrograficky zpracovaných periodik ve fondu STK [Státní technická knihovna] v Brně za léta 1986-1990. Brno: Státní vědecká knihovna, 1991. 15 s. ISBN 80-7051-044-7.

6.            Knižní přírůstky Ústřední technické knihovny dopravy za... s interní přílohou Služební pomůcky. 2. pololetí 1990. Praha: Ústřední technická knihovna dopravy, 1990. 78 s.

7.            MAYERHÖFER, Heřman a MEDONOS, Sáva. Desetinný katalog Státní technické knihovny v Brně. Praha: Techn. dokument. středisko, 1949. 9, [1] s. Dokumentační aktuality; Sv. 10.

8.            Národní technická knihovna: stavba nové knihovny v areálu vysokých škol technických v Praze 6 - Dejvicích. Praha: Státní technická knihovna, 2001. [42] s. ISBN 80-86504-02-6.

9.            Národní technická knihovna: NTK = National Technical Library [online]. Praha: Národní technická knihovna, [2008?]- [cit. 2018-11-07]. Dostupné z: http://www.techlib.cz.

10.          Výroční zpráva Národní technické knihovny. Praha: Národní technická knihovna, 2010- . ISSN 1804-5464.

11.          NOVÁKOVÁ, Naďa a NOVÁK, Josef. Vyřazování knih a ostatních materiálů z knihovního fondu technické knihovny. Praha: ÚVTEI, 1969. 28 s. Metodické letáky St. techn. knihovny v Praze; č. 72.

12.          Průvodce po Státní technické knihovně v Praze. Praha: Státní technická knihovna, 1985. 56 s.

13.          RADOVÁ, Dagmar. Odborné jazykové slovníky a encyklopedie: Soupis z fondů Technické knihovny 1980 - 1993. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 1993. 160 s. ISBN 80-7051-075-7.

14.          Seznam časopisů objednaných do STK a vybraných vysokoškolských knihoven technického zaměření v roce ... Praha: Státní technická knihovna, 1993-1999. ISSN 1210-390X.

15.          Soupis periodik ve Státní technické knihovně v Praze do roku 1961: Systematický rejstřík. Praha: Státní technická knihovna, 1964. 142, [1] s.

16.          Státní technická knihovna: katalog: video: INVIK [CD-ROM]. Praha: Státní technická knihovna, ©1998. Požadavky na systém: Instalační program Acrobat Reader 3.01 včetně Search platformy Windows (16 i 32 bit) a Macintosh je v adresáři ACROREAD.

17.          Výroční zpráva Státní technické knihovny. Praha: Státní technická knihovna, [1999]-2007. ISSN 1212-6268.

18.          Státní technická knihovna v Praze pomáhá rozvoji vědy a techniky: Její činnost a služby: [Inf. publ.]. Praha: [nákl. vl.], 1963. 18, [1] s.

19.          ŠVASTOVÁ, Zuzana. Uživatelská konta a elektronické služby v INVIK STK. Praha: Státní technická knihovna, 1998. [8] s. ISBN 80-901287-8-5.

20.          ULBRICHOVÁ, Milada, ed. Průvodce po Státní technické knihovně v Praze. Praha: Státní technická knihovna, 1970. 80 s.

21.          VEJSOVÁ, Anna, ed. Využití prostředků výpočetní techniky ve Státní technické knihovně v Praze: Příprava mechanizace a automatizace s STK: Sborník. Část 2 a 3, Projekty a studie. 1. vyd. Praha: Státní technická knihovna, 1968. 231 s. Výměna zkušeností; Sv. 7.

 

Podívali jsem se ještě do fondu Národní technické knihovny (která s námi není nijak spojena):

 

SVOBODOVÁ, Mahulena. New library buildings in Europe: documentation 2012. Praha: Národní technická knihovna, 2012. ISBN 978-80-86504-25-4.

JANATA, Michal. Nesamozřejmost vědy a techniky: průvodce historickým fondem Národní technické knihovny v Praze jako pokus o dílčí syntézu. Praha: Malvern, 2013. ISBN 978-80-86504-30-8.

 

Doufáme, že vám uvedené tituly budou užitečné, případně se na nás znovu obraťte, pokud budete potřebovat dále poradit.

 

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.11.2018 09:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu