Rekreace ROH

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, od kterého roku začaly probíhat rekreace ROH a jakým způsobem získalo ROH tolik rekreačních objektů?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

s výběrově organizovanými odborovými rekreacemi začalo ROH v létě 1945. Dle publikace "30 let rekreační péče ROH" strávilo dovolenou toho roku  v prvních 14 zotavovnách 4 417 lidí (dle textu se mělo jednat převážně o odboráře, kteří se vrátili z nacistických koncentračních táborů a věznic). Z knihy dále citujeme:

"Do roku 1948 probíhala rekreace ještě ve smluvních podnicích, po únorovém vítězství pracujícího lidu však i na tomto úseku odborové práce dochází ke zrychlení tempa. Zařízení a zotavovny přecházejí do majetku Revolučního odborového hnutí a nabývají charakteru trvalých odborových rekreačních objektů. (...) Odborová rekreace se vyvinula v relativně odlišné tři základní typy: tvoří je jednak výběrová ústředně řízená rekreace, jednak závodní rekreace a konečně pionýrská rekreace. Výběrovou rekreaci organizuje účelové zařízení ÚRO - Ústřední správa rekreační péče ROH. Dnes  (v roce 1975) ji slouží 102 zotavoven s 12 890 lůžky, umístěnými v nejpřitažlivějších oblastech naší vlasti. Ročně se jí zúčastní téměř 400 000 pracujících a jejich rodinných příslušníků.

Závodní rekreaci organizují jednotlivé podniky a závody ve vlastních rekreačních objektech; jejich provozovateli jsou základní organizace ROH. V současné době (1975) je v provozu téměř 6 000 závodních zotavoven; jejich úroveň a vybavení jsou rozdílné podle možností provozovatele. Poskytují zotavenou a rekreaci  1, 7 milionu pracujících a jejich rodinných příslušníků ročně.

Kromě toho organizují základní odborové organizace i pionýrskou rekreaci pro děti svých členů v období hlavních prázdnin.  Pionýrské rekreace se každoročně zúčastňuje na 330 000 dětí."

(zdroj:  30 let rekreační péče ROH. Praha: Ústřední správa rekreační péče ROH, 1975. s. 5, 6.)

Pro výběrovou rekreaci mělo k dispozici ROH nejvíce objektů v letech 1948 - 1950 (přes 200, v roce 1949 např. 231), po roce 1950 byl počet objektů postupně snižován (např. v roce 1954 jich bylo 143, 1958 - 115, 1975 - 100). Naopak se zvyšoval počet účastníků zahraniční rekreace ( v roce 1953 jich bylo 668, v roce 1975 - 57 825). Nárůst byl zapříčiněn  zakoupením 9980 rekreačních pobytů do SSSR, Albánie, Bulharska a Rumunska od Čedoku ( v roce 1961). Po roce 1966 dochází k dalšímu nárostu zahraniční dovolené v důsledku výstavby rekreačního střediska  v Jugoslávii, v Bečiči a  od roku 1970 také nákupem rekreačních pobytů za devizy v Bulharsku, Rumunsku a SSSR. 

Jak již bylo zmíněno, nejvíce objektů přešlo do správy ROH po roce 1948. Jednalo se o různé druhy ubytoven různorodého stáří ( více než jedna třetina z nich byla postavena před rokem 1900). K tomu se přidávaly nově budované objekty (mezi objekty ve výstavbě jsou v roce 1977 zmíněny Staré Splavy, Luhačovice, Liptovský Ján, Piešťany, Nové Štrbské pleso, Satina - Malenovice, Matliare (Vysoké Tatry ), Špišák  II. (Šumava), Dudince  a Kralický Sněžník). Řada původních objektů byla přestavěna. Závodní rekreační objekty spravovaly jednotlivé podniky, které objekty vlastnily.

Údaje k rekreacím ROH v  80. let se nám bohužel nepodařilo dohledat.

Zdroje:

* 30 let rekreační péče ROH. Praha: Ústřední správa rekreační péče ROH, 1975.

* Výběrová rekreace: fakta a čísla. Praha: Ústřední správa rekreační péče ROH, 1977. 

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2013 09:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu