reklama, literatura

Text dotazu

Dobrý den. Chtěla bych požádat o doporučení vhodných knižních titulů ke zpracování své bakalářské práce na téma Etické limity reklamy. Dílčí témata, na která bych se chtěla zaměřit: hranice pro etický marketing, etika a regulace médií, etika v reklamě, zavádějící a klamavá reklama, co se v reklamě nesmí, co lidem vadí, apod. Předem děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den, ke zpracování tématu Vaší bakalářské práce by Vám mohly pomoci následující dokumenty:

* ŠILER, Vladimír. Etika reklamy. Ostrava : Scholaforum, 1996. 30 s. ; 21 cm. ISBN 80-86058-10-7.

* Mezinárodní kodexy pravidel etiky v prodejní činnosti ; Mezinárodní kodex pravidel etiky v reklamě ; Mezinárodní kodex pravidel etiky v přímém marketingu / Z angl. přel. František Fišera. Praha : Česká obchodní a průmyslová komora, 1993. 49 s. ; 20 cm. ISBN 80-7003-312-6.

* Marketing a etika = Marketing and ethics : sborník příspěvků z mezinárodního semináře v rámci programu TEMPUS konaného dne 13.12.1996 v Ostravě. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. [64] s. v růz. str. : il. ; 29 cm. ISBN 80-7078-421-0 (brož.)

* PRATKANIS, Anthony R. Age of propaganda : the everyday use and abuse of persuasion. New York : W.H. Freeman, 2002. 416 s. : il. ; 24 cm. ISBN 0-8050-7403-1 (brož.)

* VEČERKOVÁ, Eva, Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly). Brno : Masarykova univerzita, 2005. 330 s. ; 22 cm. (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis. Iuridica ; sv. 284). ISBN 80-210-3607-9 (brož.)

* OGILVY, David. Ogilvy o reklamě. Praha : Management Press, 2007. 223 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 25 cm. (Knihovna světového managementu). ISBN 978-80-7261-154-6 (váz.) - kapitola "Co je na reklamě špatného?"

* WINTER, Filip. Právo a reklama. Praha : Linde, 1996. 103 s. ; 21 cm. ISBN
80-7201-001-8 (brož.)

* WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha : Linde, 2007. 335 s. : il., faksim. ; 21 cm. ISBN 978-80-7201-654-9 (brož.)

* FLEISCHMANOVÁ, Irena. Regulace reklamy v otázkách a odpovědích : [70 otázek a odpovědí z praxe]. Praha : ASPI, 2005. 79 s. ; 30 cm. ISBN 80-7357-147-1 (brož.)

* NOVAKOVÁ, Eva. Reklama a její regulace : praktická příručka. Praha : Linde, 2006. 245 s. ; 21 cm. ISBN 80-7201-601-6 (brož.)

* STOLIČNÝ, Peter. Reklama a Public Relations v mediální praxi. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008. 130 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-86578-71-2 (brož.) - kapitola "Etické problemy reklamy a PR"

* PŘEHNIL, Petr. Reklama a soutěž. Praha : Trizonia, 1995 (Praha : Tobola). 85 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-85573-46-6 (brož.)

* CLOW, Kenneth E. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno : Computer Press, 2008. 484 s. : barev. il. ; 30 cm. ISBN 978-80-251-1769-9 (váz.) - kap. "Regulace marketingové komunikace"
 
* Zakázané formy reklamy / [Petr Kůta ... et al.]. -- Praha : Forum, 2005-. --    sv. ; 23 cm. ISBN 80-903624-0-0 (volné l. v pořadači)

* CÍSAŘOVÁ, Zuzana. Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání podle stavu k 1.10.2002. Praha : Linde, 2002. 93 s. ; 20 cm. ISBN 80-7201-370-X (brož.)

* BABŠICKÁ, Věra. Zákon o regulaci reklamy s komentářem. Praha : Polygon, 2002. 57 s. ; 21 cm. ISBN 80-7273-073-8 (brož.) : Kč 56,00

Záznamy výše uvedených publikací naleznete v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR - báze NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), dostupnost v jiných knihovnách v ČR je možné ověřit pomocí souborných katalogů, např. Souborný katalog ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/skc), souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz), portál Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) apod.

Užitečné informace můžete získat také z článků prostřednictvím článkové databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Více článků naleznete zadáním spojení reklam?
and eti? do pole předmět. Znaménko ? umožňuje pravostranné rozšíření výrazu.

* HANULÁKOVÁ, Eva. Etické aspekty detskej reklamy a jej špecifiká na Slovensku. In: Marketing, obchod a právo. Sborník sekce z mezinárodní konference 1997. -- ISBN 80-7078-455-5. -- (1997), s. 265-269.

* MARHOUNOVÁ, Milada. Etické aspekty marketingového rozhodování. In: Marketing, obchod a právo. Sborník sekce z mezinárodní konference 1997. -- ISBN 80-7078-455-5. -- (1997), s. 253-257.

* DEBRECENI, Daniel. Etické aspekty v reklame. In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 74, č. 5 (2007), s. 29-33.

* PŘIBYL, Petr. Etické kodexy / Petr Přibyl. In: Obchodník. -- ISSN 1210-6178. -- Roč. 1, č. 11 (199311), s. 24-25.

* PODKONICKÝ, Juraj. Etika reklamy je reflexí etiky společnosti. In: Strategie. -- ISSN 1210-3756. -- č. 1 (199801), s. 43. 

Pokud byste měla zájem i o články ze zahraničních časopisů, můžete využít zahraniční článkové databáze, ke kterým knihovny nabízejí přístup buď pouze ze svých počítačů nebo i pomocí vzdáleného přístupu odkudkoli (nutné přihlášení pomocí čtenářského průkazu). K tématu etiky v reklamě byste mohla použít např. databáze EBSCO - Academic Search Complete, Business Search Complete nebo MasterFILE Premier, databázi Web of Science, International Encyclopedia of Communication, SpringerLINK aj. Přehled databází přístupných v Národní knihovně naleznete na (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3), informace o vzdáleném přístupu pak na
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 .

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.02.2009 10:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu