reklama, humor

Text dotazu

Dobrý den, píšu diplomovou práci na téma Jazykový humor v reklamě a chtěla bych Vás tímto poprosit, zda byste mi mohli napsat, zda je možné v Národní knihovně najít patřičnou literaturu, která s tímto tématem souvisí. Je možné najít nějakou publikaci, periodikum atd. popisující reklamu po jazykové stránce a publikaci, která by popisovala jazyk reklamy minulého století, popř. doby, kdy se začala reklama utvářet? Je možné v NK vidět staré dokumenty, periodika, ve kterých se reklama nacházela? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, shodný dotaz v minulosti několikrát řešili. Odpověď kolegů z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně najdete v našem archivu (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/zlg001/humor-v-reklamne/). Kromě toho posíláme další odpověď na podobný dotaz (odkazy se patrně zčásti překrývají):

Dobrý den,
o humoru v reklamě se dočtete například v publikacích:
* TOMAN, Miloš. Intuitivní reklama. 1.vyd. Praha : Management Press, 2006.
ISBN 80-7261-139-9 (brož.)
* VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. 3., rozš.
a aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2196-5 (váz.)
* KŘÍŽEK, Zdeněk. Jak psát reklamní text. 2., výrazně rozš. a přeprac. vyd.
Praha : Grada, 2003. ISBN 80-247-0556-7 (brož.)  
* DU PLESSIS, Erik. Jak zákazník vnímá reklamu. 1.vyd. Brno : Computer Press, c2007. ISBN 978-80-251-1456-8 (brož.)

Tyto a jiné knihy můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny NK ČR:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc . Literaturu můžete vyhledávat také pomocí Souborného katalogu České republiky: http://sigma.nkp.cz/cze/skc či České národní bibliografie: http://sigma.nkp.cz/cze/cnb , popřípadě v Jednotné informační bráně: www.jib.cz .

Ve výběrové článkové databázi Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL)( http://sigma.nkp.cz/cze/anl )lze nalézt články jako:
*  ONDREJOVÁ, Dana. Humor v reklamě. Právo a podnikání. -- ISSN 1211-1120.
-- Roč. 11, č. 6 (2002), s. 16-17  
*  DALIŃSKI, Dariusz. Humor v reklamě : ... aneb Když legrační znamená dobré. / Dariusz Daliňski . Strategie. -- ISSN 1210-3756. -- Č. 9 (1996), s.
32, 34
 
Články na dané téma v zahraničním tisku lze dohledat v plném textu nebo jako abstrakt v některých online licencovaných databázích. V Národní knihovně jsou to především víceoborové databáze (EBSCO, OCLC, SpringerLink, aj.) .
Jejich přehled naleznete na internetové stránce:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 .
Pokud jste čtenářem Národní knihovny, máte k databázím přístup v Referenčním centru NK ČR nebo přes vzdálený přístup (viz. internetové stránky výše) z jakéhokoliv počítače s internetem.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2008 09:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu