reklama a senioři

Text dotazu

Lze v literatuře (česká i zahraniční) najít knihy, články, zamyšlení,... vztahu mezi seniory a reklamou (obecně)? Existují materiály vztahující se k tématu: Ovlivňují reklamní letáky nakupování seniorů?

Odpověď

Dobrý den, v katalozích Národní knihovny ČR jsme nalezli pouze jediný článek, který je zaměřen na vztah reklama a senioři, a jeden článek dostupný na internetu:
 
ZLÁMALOVÁ, Lenka. Zákazník 21. století má prošedivělé vlasy : Ve vyspělých zemích jsou senioři nejbohatší vrstvou, v Česku jsou nejchudší skupinou ve společnosti. In: Hospodářské noviny. 2004, roč. 48, č. 17 (20040126), s. 3. ISSN 0862-9587.
 
Reklama zapomíná na seniory. Dělá chybu - http://kariera.ihned.cz/c4-10115320-16088580-q06000_d-reklama-zapomina-na-seniory-dela-chybu
 
Další informace by snad mohly být obsaženy v těchto publikacích:

DU PLESSIS, Erik. Jak zákazník vnímá reklamu. Brno: Computer Press, c2007.
215 s. ISBN 978-80-251-1456-8
* reklama a propagace * psychologie reklamy * emoce * studie
 

KALKA, Jochen. Marketing podle cílových skupin : [jak žijeme, co kupujeme, čím se řídíme]. Brno : Computer Press, 2007. 270 s. ISBN 978-80-251-1617-3.
* marketingová komunikace * reklama a propagace * spotřebitelské chování * socioekonomické skupiny * marketingový výzkum -- Evropa * případové studie

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy : nové trendy a poznatky. Praha : Grada, 2007. 294 s. ISBN 978-80-247-2196-5.

TOMAN, Miloš. Intuitivní reklama. Praha : Management Press, 2006. 250 s. ISBN 80-7261-139-9.
* reklama a propagace * psychologie prodeje * marketing * příručky
 

K tématu reklamních letáků jsme nalezli jenom jeden článek, který by se mohl
také vztahovat k seniorům:

KOVAŘÍKOVÁ, Erika. Koho oslovíme materiály v poštovní schránce? In: Strategie. 1999, č. 7 (199907), s. 50, 51. ISSN 1210-3756.

Všechny výše uvedené publikace můžete nalézt v elektronickém katalogu NK ČR
- http://sigma.nkp.cz/cze/nkc (možnosti výpůjčky případně zjistíte pod ikonkou Exempláře) a záznamy článků potom v bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl). Články mohou být propojeny na plný text, který je však možný získat pouze v případě, že využijete počítač v budově NK ČR. Další články zejména z denního tisku by mohla obsahovat databáze Anopress (od r. 1996), která je placená, na základě platného čtenářského průkazu je možné tuto databázi využívat ve studovnách NK ČR - např. v Referenčním centru. Více informací o databázi získáte na adrese
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress . Podobně
zaměřenou databází je např. Newton (http://www.newtonmedia.cz/), kterou si předplácí např. Městská knihovna v Praze.
Více informací k Vašim tématům byste mohla získat ze zahraničních placených
databází, např. : EBSCO - Academic Search Complete, Business Source Complete
nebo část databáze Web of Knowledge - Social Sciences Citation Index.
Uvedené zdroje jsou také dostupné v Národní knihovně ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3) dababáze EBSCO i
přes vzdálený přístup
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104), pokud vlastníte čtenářský průkaz NK ČR. Další instituce s přístupem k těmto zdrojům naleznete na http://infozdroje.cz .

Uvádíme příklady článků nalezené v EBSCO (ve většině případů jsou dostupné v
plných textech):

MASSIMILIAN, Robert. Exuberance: Capturing your market share of the next generation! In: Nursing Homes: Long Term Care Management; Mar2007, Vol. 56
Issue 3, p58-62, 3p. - Academic Search Complete NYLUND, Liisa Nido. Advertising to seniors comes of age. In: Caribbean Business; 9/11/2008, Vol. 36 Issue 36, p70-70, 2/3p. ISSN 0194-8326 - Business Source Complete
 
UNERMAN, Sue. Advertisers need to get wiser as population gets older. In: Media Week; 9/2/2008 Issue 1776, p17-17, 2/3p. ISSN 0963-0023. - Business Source Complete
 
DeLORME, Denise E.; HUH, Jisu; REID, Leonard N. "Others are influenced, but not me": Older adults' perceptions of DTC prescription drug advertising effects. In: Journal of Aging Studies; Apr2007, Vol. 21 Issue 2, p135-151, 17p. ISSN 0890-4065. - Academic Search Complete

Další vhodné zdroje by Vám mohla poradit např. Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/) nebo Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://ciks.vse.cz/).

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.11.2008 18:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu