Rehek domácí

Text dotazu

Kolik krát má za rok Rehek domácí mlád'ata? A když mlád'ata vyskočí z hnízda a učí se létat, tak za jak dlouho budou mít nová mlád'ata a zase je budou znovu krmit?

Odpověď

Dobrý den,
rehek domácí hnízdí dvakrát do roka, snášení vajec probíhá od poloviny dubna do začátku července. Původním hnízdním prostředím rehka domácího jsou skalnaté svahy, stěny; v současné době nejčastěji obývá lidská sídla, nevyhýbá se ani velkoměstům.
Hnízdo si staví z trávy a vystýlá peřím, na 5-6 bílých vejcích sedí samice po dobu cca 13 dnů. Oba rodiče pak krmí mláďata 14-16 dnů. Mláďata opouští hnízdo dříve než umí pořádně létat, proto se tyto první dny zdržují v blízkosti hnízda a rodiče se o ně stále starají, převážně jim shání potravu.

Použitá literatura:
Velká kniha živočichů : Hmyz : Ryby : Obojživelníci : Plazi : Ptáci : Savci.
1. vyd.. Bratislava : Príroda, 1993.  344 s. ISBN 80-07-00510-2.

ŠŤASTNÝ, Karel; BEJČEK, Vladimír; HUDEC, Karel. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice : 2001-2003. Vyd. 1.. Praha : Aventinum, 2006. 463 s. + barev. mapy na plastových průsvitkách ([4] l.)  ISBN 80-86858-19-7.


Váš druhý dotaz lze chápat dvojím způsobem: za jak dlouho po sobě mají rehci mláďata nebo za jak dlouhou dobu mláďata dospívají a jsou schopni se rozmnožovat.
Bohužel v žádných publikacích, které máme k dispozici v příruční knihovně Referenčního centra NK ČR, jsme nenalezli žádné zmínky, ani k jedné z obou variant.
V prvním případě se přikláníme k názoru, že pravděpodobně není striktně dáno, za jak dlouho snese samice podruhé vejce.

V druhém případě jsme také nenalezli zmínky o věku, kdy rehci domácí dospívají a jsou schopni se pohlavně rozmnožovat.
V publikaci Ptáci - Aves. Redigují Karel Hudec a Karel Šťastný. 2., přeprac.
a dopl. vyd.. Praha : Academia, 2005.  --  sv. ISBN 80-200-0382-7 (1. díl :
váz.). je na straně 95 následující zmínka o etapách dospívání u ptáků:
" V naší ornitologii se běžně rozlišují tři věkové kategorie ptáků: pull (pullus), juv. (juvenilis) a ad. (adultus). Termínem pull. se označují nedorostlá a nelétající mláďata, juv. se rozumějí mláďata v prvém šatě úplného opeření, od kdy začnou létat až do přepelichání do šatu dospělosti.
Jak upozorňují ornitologické slovníky a příručky, je velmi obtížné určit vymezení uvedených kategorií. Ještě nesnadnější je vymezení adultních jedinců. poněvadž striktně vzato adultní znamená pohlavně dospělý. V ornitologii se za kritérium dosažení adultního stavu považuje takové opeření, které se později s věkem nemění, i když se může měnit v sezóně.
Juvenilní a adultní ptáci se rozlišují tam, kde se mladí létající ptáci liší od starších zbarvením peří." 

Knihy o fauně, konkrétně ptácích, však také často obsahují poměrně obsáhlé první kapitoly, pojednávající o stavbě těla, rozmnožování, způsobu života, atd těchto živočichů. Není ovšem v silách služby Ptejte se knihovny, abychom toto důkladně pročítali a hledali tyto konkrétní zmínky. Stejně tak vzhledem k velkému množství publikací nemůžeme projít všechny dokumenty. Ke konci emailu Vám tedy uvádíme seznam použité a doporučené literatury, kterou můžete využít při hledání odpovědi na tento Váš dotaz a případné další, související otázky.

Literatura:

* DUNGEL, Jan; HUDEC, Karel. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Vyd.
1.. Praha : Academia, 2001. 249 s. ISBN 80-200-0927-2 (váz.)

* Velká kniha živočichů : Hmyz : Ryby : Obojživelníci : Plazi : Ptáci :
Savci. 1. vyd.. Bratislava : Príroda, 1993. 344 s. ISBN 80-07-00510-2

* ANDĚRA, Miloš. Fauna. 1. vyd.. Praha : Libri, 2003. 367 s. ISBN 80-7277-162-0

* FRIELING, Henry. Co zde létá? : naši ptáci, jejich vejce a hnízda : polní ornitologická příručka. Překlad [z něm.] Jaroslav Ašmera, Drahomír Kondělka, Jiří Ašmera. Ostrava : Blesk, 1993. 156 s. ISBN 80-85606-24-0

* BEJČEK, Vladimír; ŠŤASNÝ, Karel. Encyklopedie ptáků / Vladimír Bejček, Karel Šťastný. 2. vyd.. Čestlice : Rebo, 2001. 288 s. ISBN 80-7234-295-9

* SMRČKOVI, Martin a Lea. Naši ptáci. 1. vyd.. Praha : Albatros, 2005. 429 s. ISBN 80-00-01620-6

* VESELOVSKÝ, Zdeněk. Obecná ornitologie / Zdeněk Veselovský ; ilustrace Jan Dungel.  Vyd. 1.. Praha : Academia, 2001. 357 s. ISBN  80-200-0857-8

* HARRISON, Colin; GREENSMITH, Alan. Ptáci. Vyd. 1.. V Praze : Knižní klub, 2006. -- 416 s. ISBN 80-242-1630-2.

Mnohé další publikace naleznete např. v online katalogu NKC ( http://sigma.nkp.cz/F ), do pole Předmět (klíčová slova) stačí zadat "ptáci; fauna, atd.". Vzhledem k velkému množství zobrazených záznamů můžete výsledky dále upravovat pomocí funkcí "filtrovat, zpřesnit".

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.07.2008 07:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu