Regulace rozhlasového a televizního vysílání

Text dotazu

Dobrý den,
pro vypracování diplomové práce na téma regulace rozhlasového a televizního
vysílání bych Vás poprosila o pomoc s hledáním zdrojů na toto téma. Práce
má za úkol analyzovat nutnost a pravomoci jednání mediálních rad. Sháním
tedy literaturu jak ke vzniku a historii rozhlasového vysílání (v USA a v
Čechách), tak i k současné situaci/kauzách spojených s mediálními radami (u
nás - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, rada ČRo; a v USA/EU). Díla
mohou být zaměřená jak na ekonomickou teorii regulace mediálního trhu, tak
i z pohledu mediálních studií a žurnalistiky.
Moc Vám děkuji za jakékoliv tipy.

Odpověď

Dobrý den,

zasílám požadované informace a zároveň se omlouvám za prodlení, ale dotazů se sešlo více v jeden okamžik. Doufám, že si ze seznamu vyberete pro svoji diplomovou práci. Další zdroje můžete dohledat v katalogu VŠE na adrese https://katalog.vse.cz/ a na portálu Knihovny https://www.knihovny.cz/. Domnívám se, že Fakulta sociálních věcí v Praze https://knihovna.fsv.cuni.cz/ nebo Fakulta sociálních studií v Brně https://knihovna.fss.muni.cz/ by měly mít asi lépe vybavený fond ve svých knihovnách. Na závěr přidávám i odkaz na podobný dotaz, který jsem před časem zpracovávala.

Literatura:

Dějiny českých médií v datech :  rozhlas, televize, mediální právo / kolektiv autorů. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-1

Junek, Marek: Svobodně! :  radio Svobodná Evropa 1951-2011. Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2011. ISBN 978-80-86212-83-8 (váz.).

Chaloupková, Helena: Regulace reklamy :  komentář . Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-180-2 (brož.)

Jeřábek, Hynek: Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-342-3 (brož.).

Motta, Massimo: Beyond the spectrum constraint :  concentration and entry in the broadcasting industry. Milano : IGIER, 1997.

Webcasting and convergence :  policy implications. Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1997.

Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok ... Praha : Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,....

Kadlec, Tomáš: Optimal timing of TV commercials :  symmetrical model. Prague : CERGE-EI, 2002.

Baker, William F: Down the tube :  an inside account of the failure of American television. New York : Basic Books, 1998.

Coase, Ronald H.: Educational TV :  who should pay? Washington : American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1968.

Wade, Robert J.: Staging TV programs and commercials :  how to plan and execute sets, props and production facilities . New York : Hastings House, 1954.

Bednařík, Petr: Dějiny českých medií :  od počátku do současnosti. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8 (brož.)

Končelík, Jakub: Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8 (brož.)

Goldberg, Bernard: Arogance :  největší příběh, který média nikdy nezveřejní. Praha : Ideál, 2009. ISBN 978-80-86995-12-0 (váz.)

McChesney, Robert Waterman: Problém médií :  jak uvažovat o dnešních médiích. Všeň : Grimmus, 2009. ISBN 978-80-902831-2-1 (brož.)

McNair, Brian: Sociologie žurnalistiky. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6

Média a moc. Syndikát novinářů České republiky. Praha : Votobia, 2000. ISBN 80-7220-085-2 (brož.).

Eason, David: Critical perspectives on media and society. New York ; London : Guilford, 1991. ISBN  0-89862-289-1 (pbk.).

Schudson, Michael: Discovering the news :  a social history of American newspapers. [New York] : Basic Books, 1978.

Merrill, John Calhoun: The imperative of freedom :  a philosophy of journalistic autonomy. New York : Hastings House, c1974.

Seitz, Don Carlos: Joseph Pulitzer :  his life & letters. New York : Simon & Schuster, 1924.

Internetové odkazy:

https://www.rrtv.cz/cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_pro_rozhlasov%C3%A9_a_televizn%C3%AD_vys%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_%C4%8Cesk%C3%A9_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_%C4%8Cesk%C3%A9ho_rozhlasu
https://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/medialni_organy.htm
https://informace.rozhlas.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televize
http://www.mediasetbox.cz/cs/uzitecne-informace/historicky-vyvoj-medii/
https://www.focus-age.cz/m-journal/medialni-scena/causa-jako-prostredek-prezentace__s404x5869.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Medi%C3%A1ln%C3%AD_anal%C3%BDza
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/regulace-medii-manipulace-s-divakem-ci-posluchacem  

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.04.2012 09:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu